Intrum Justitia AB

Intrum Justitia förvärvar Legal & Trade (Ireland) och stärker sin position som marknadsledare

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 17:02 CEST

Intrum Justitia, Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration, har förvärvat Legal & Trade Collections (Ireland) Limited. Förvärvet stärker Intrum Justitias position som ledande på den irländska marknaden. Tillsammans omsätter bolagen omkring 5 miljoner euro och det sammanlagda inkassovärdet fördubblas till 145 miljoner euro. Köpeskillingen uppgår till 19,5 miljoner kronor (2,150 miljoner euro) och ger upphov till goodwill om 11,8 miljoner kronor.

”Förvärvet är ett viktigt steg i vår strategi att stärka och expandera Intrum Justitias verksamhet på marknaden i Storbritannien och Irland”, säger bolagets regionchef John Easden. ”Med förvärvet blir vi den klart marknadsledande leverantören i Irland av tjänster för kreditadministration till välkända företag, främst inom telekom- och finanssektorn.”

”Intrum Justitia Irland har haft en snabb tillväxt sedan starten 1999”, kommenterar Nick Biggam, vd för Intrum Justitia Irland. ”Med våra gemensamma styrkor kan vi nu erbjuda flera kundsegment ett större utbud av tjänster, inklusive internationellt inkasso. Det senare en vital service för alla irländska bolag med kunder utomlands.”

Samtliga anställda i Legal & Trade Collections (Ireland) Limited kommer att anställas av Intrum Justitia Irland. Utöver de 65 kontorsanställda i Dublin finns en grupp av delgivningspersonal.

För ytterligare information kontakta:
John Easden, regionchef Storbritannien & Irland
Tel: +44 1789 415 181

Nick Biggam, vd Intrum Justitia Irland
Tel: +353 1 629 6655

Anders Antonsson, informationschef
Tel: 08-546 102 06, mobil: 0703-367 818
E-post: a.antonsson@se.intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,9 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 21 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 juni 2002 och dess Attract40-segment från och med juli 2004.
Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com