Intrum Justitia AB

Intrum Justitia ingår strategiskt partnerskap med Swiss Post

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 10:17 CET

 

Swiss Post har, via dotterbolaget PostFinance, bildat ett företag som kommer att erbjuda Schweiziska företag en ny produkt som inkluderar hantering av kundreskontran, förhandsfinansiering och betalningsgaranti. Produkten ”Factoring Plus” är ny på den Schweiziska marknaden och introduceras i början av 2011. Intrum Justitia är partner till PostFinance kommer att tillhandahålla tjänster som kreditvärdighetskontroll och betalningsgaranti.

PostFinances nya dotterbolag, Debtors Service Ltd kommer att erbjuda Schweiziska företag en ny produkt där man kombinerar hantering av kundreskontran, förhandsfinansiering och betalningsgaranti. I tjänsten för hantering av kundreskontran ingår även kreditvärdighetskontroller, redovisning och påminnelser. Förhandsfinansiering innebär att företagen får 90% av det fakturerade värdet en kort tid efter fakturan har gått ut till kund. Betalningsgarantin förebygger förluster i kundreskontran, dvs obetalda fakturor.

”Factoring Plus kombinerar betalningsflöden och företagsfinansiering. Erbjudandet innebär en förstärkning av den marknadsledande position som PostFinance redan har inom betalningstjänster och på den Scweiziska marknaden”, säger Beat Witschi, produktchef på PostFinance

Intrum Justitia ansvarar för leverans av kreditvärdighetskontroll och betalningsgaranti till Debtors Service Ltd:s kunder.

”Betalningsgaranti är ett koncept som vi har erbjudit våra Schweiziska kunder i många år, men inte som en del av så omfattande koncept som Factoring Plus. Genom att vi erbjuder en garanti för pengarna, så minskar våra kunder sina finansiella risker och stärker kassaflödet, jätteviktigt för många företag. Jag är mycket stolt över att vi har möjligheten att inleda detta samarbete med Swiss Post.” säger Thomas Hutter, Regionchef för Centraleuropa på Intrum Justitia.

Factoring Plus lämpar sig väl för e-handels företag och företag som erbjuder faktureringstjänster och snabbt behöver tillgång till likvida medel. Till exempel leverantörer inom Telecom, vatten- och el men även små och medelstora Schweiziska företag från olika branscher.

”Intrum Justitia erbjuder en mängd olika tjänster inom kredithantering och finansiella tjänster som ger mervärde. Flera års erfarenhet inom kredithantering har gjort det möjligt för oss att sammanställa utförlig information över flera av Europas marknader vilket gör att vi kan erbjuda innovativa lösningar som exempelvis betalningsgaranti. Det nya avtalet med PostFinance är ett tydligt exempel på detta ”, säger Lars Wollung, VD och koncernchef på Intrum Justitia. 

För ytterligare information kontakta gärna:
Lars Wollung, VD och koncernchef, Intrum Justitia
Tel: 08 546 102 02

Thomas Hutter, Regionchef, Central Europe, Intrum Justitia
Tel: + 41 (0) 44 806 56 56

Annika Billberg, IR & Kommunikationsdirektör, Intrum Justitia
Tel: 08 546 102 03
Mobil: 072 67 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2009 till 4,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com