Intrum Justitia AB

Intrum Justitia justerar organisationsstrukturen

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 13:21 CEST

Kredithanteringsföretaget Intrum Justitia har beslutat att bilda tre geografiska regioner för att underlätta fortsatt tillväxt och utveckling av företaget.

“Genom att skapa färre, men samtidigt större regioner kommer vi snabbare kunna lansera nya tjänster och dra nytta av skalfördelar inom Intrum Justitia-koncernen. Jag ser detta som ett steg framåt i resan mot att bli det ledande pan-europeiska kredithanteringsföretaget”, säger Lars Wollung, VD och koncernchef Intrum Justitia AB.

Den nya organisationen består av tre regioner:

  • Norra Europa - Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen samt Sverige
  • Centraleuropa - Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike
  • Västra Europa - Belgien, Frankrike, Italien, Irland, Nederländerna, Portugal, Spanien och Storbritannien

Region CEE (Central- och Östeuropa) kommer att upplösas och verksamheterna i Tjeckien, Slovakien och Ungern kommer att inkluderas i den nya regionen Centraleuropa, med regionchef Thomas Hutter, som för närvarande är chef för region Schweiz, Tyskland och Österrike. Verksamheten i Polen kommer att inkluderas i region Norra Europa med Rickard Westlund som regionchef.

Region Södra Europa, region Belgien & Nederländerna samt region UK & Irland slås samman och bildar region Västra Europa, ledd av regionchef Pascal Labrue. Pascal Labrue är idag regionchef för Region Södra Europa.

Regioncheferna Marcel van Es och Boguslaw Skuza lämnar sina nuvarande positioner och kommer att hjälpa regioncheferna att säkra en effektiv och tillfredsställande övergång till de nya regionerna.

“Marcel van Es har lyckats vända den förlustdrabbade affären i Storbritannien och Irland och samtidigt lett region Belgien och Nederländerna. Boguslaw Skuza har lett region Central- & Östeuropa under ett par turbulenta år präglade av den makroekonomiska krisen, och nu har regionen lämnat den akuta krissituationen”, säger Lars Wollung

“Den här förändringen är ett viktigt steg för oss för att skapa den dynamiska och kundorienterade organisation som vi strävar efter. Det kommer också hjälpa oss att bättre utnyttja de skalfördelar som finns mellan landsorganisationerna och därmed bli mer kostnadseffektiva. Jag ser framemot att fortsätta resan tillsammans med mitt dedikerade ledningsteam och övrig personal”, avslutar Lars Wollung.

De nya regionerna bildas från och med 1 oktober 2010. Pro-forma siffror kommer att distribueras före Bokslutskommunikén den 9 februari 2011.

För mer information, kontakta gärna:

Lars Wollung, VD och koncernchef
Tel: 08 546 102 00

Annika Billberg, IR- och Kommunikationschef
Tel: 08 546 102 03
Mobil: 070 267 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 400 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2009 till 4,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com