Intrum Justitia AB

Intrum Justitia köper portfölj med förfallna brittiska banklån

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 14:18 CEST

Intrum Justitia och den globala investmentbanken Goldman Sachs har gemensamt förvärvat en portfölj med förfallna brittiska banklån.

”Detta är det första köpet vi gör genom vårt gemensamma bolag”, kommentarer Intrum Justitias koncernchef Jan Roxendal. ”Jag ser det som en bekräftelse på att strategin med finansiella partners fungerar väl. Den ger Intrum Justitia möjlighet att delta i köp av större portföljer, vilket flera av våra stora konkurrenter saknar.”

”Köpet är också viktigt för Intrum Justitia i Storbritannien eftersom all inkassohantering kommer att hanteras av vårt engelska dotterbolag”, säger Jan Roxendal.

Intrum Justitia har två samriskbolag för köp av stora portföljer med avskrivna fordringar, ett med Crédit Agricole Indosuez för den nordiska marknaden och ett med Goldman Sachs för övriga europeiska länder.


För mer information, kontakta:
Jan Roxendal, vd och koncernchef
08-546 10 200

Anders Antonsson, informationschef
Tel: 08-546 102 06; mobil: 070-336 7818
E-post: a.antonsson@se.intrum.com


Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,9 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 21 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 juni 2002 och dess Attract40-segment från och med juli 2004.
Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com