Intrum Justitia AB

Intrum Justitia köper stor portfölj med förfallna spanska banklån

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 15:02 CEST

Intrum Justitia och Goldman Sachs har gemensamt förvärvat en portfölj med förfallna banklån från en av Spaniens ledande banker. Portföljen innehåller lån tagna utan säkerhet med ett nominellt värde och räntor, sammantaget uppgående till 1,4 miljarder euro. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra säljarens identitet och köpeskillingen.

”Detta är det andra förvärvet som vi gör genom vårt gemensamma bolag”, säger Intrum Justitias koncernchef Jan Roxendal. ”Den spanska portföljen är större än den brittiska portfölj som vi köpte förra året.”

”Kombinationen av våra egna resurser och de samriskbolag vi har med våra starka partners innebär att Intrum Justitia kan agera flexibelt och snabbt – och vi har varit mer aktiva inom området Köp av avskrivna fordringar under 2005. Detta förvärv är inkluderat i de 400 miljoner kronor som vi meddelade i vår senaste delårsrapport för investeringar i förvärv av avskrivna fordringar under tredje kvartalet 2005”, kommenterar Jan Roxendal.

Intrum Justitia har två samriskbolag för köp av stora portföljer med avskrivna fordringar, dels med CALYON Crédit Agricole Group, dels med Goldman Sachs för övriga europeiska länder.


För mer information, kontaktat:
Anders Antonsson, informationschef
Tel: 08-546 102 06, mobil: 0703-367 818
E-post: a.antonsson@se.intrum.com


Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 22 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 juni 2002 och dess Attract40-segment från och med juli 2004.
Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com