Intrum Justitia AB

Intrum Justitia ökar sitt ägande i Intrum á Íslandi

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 10:07 CET

Intrum Justitia ökar sitt ägande i det isländska bolaget Intrum á Íslandi, från 25 procent till 33,3 procent. Förvärvet sker efter att Kaupthing har beslutat sig för att sälja sin andel om 25 procent till de övriga ägarna, som utöver Intrum Justitia, består av isländska banker. Köpeskillingen uppgår till ca 8,3 MSEK.

”Det isländska bolaget bildades 1995 och är ett intresseföretag inom Intrum Justitia-koncernen”, säger Michael Wolf, Intrum Justitias vd och koncernchef. De arbetar under vårt varumärke och det är ett välskött bolag som har vuxit snabbt på den isländska marknaden. Vi är glada över möjligheten att öka vår ägarandel och vi ser fram emot att även i framtiden kunna delta i företagets utveckling.”

Intrum á Íslandi ehf omsätter 158 MSEK och har 150 anställda vid kontoren i Reykjavik och på ett tiotal andra platser. Ägare, med vardera 33,3 procent, är Intrum Justitia, Landsbanki Íslands och de isländska sparbankerna Sparisjóðirnir.

För mer information, kontakta:
Anders Antonsson, informationschef
Tel: 08-546 102 06, mobil: 0703-367 818
E-post: a.antonsson@se.intrum.com
eller
Lennart Laurén, styrelseledamot i Intrum á Íslandi
08-616 77 00


Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,9 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 22 länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder, som med betal-ningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Nordiska börsen, medelstora bolag. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com