Intrum Justitia AB

Intrum Justitia publicerar årsredovisningen för 2005 på koncernens webbplats

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 13:43 CEST

Idag, torsdagen den 30 mars 2006, kl 15.00, publiceras Intrum Justitia AB:s årsredovisning för 2005 på koncernens webbplats, www.intrum.com.

”För den stora majoriteten av våra kunder är ett starkt kassaflöde en förutsättning för att kunna växa på en finansiellt säker grund. En hörnsten i vår strategi är därför att fortsätta utveckla och förstärka kärnverksamheten konsument- och företagsinkasso. Samtidigt strävar vi efter att på varje lokal marknad tillhandahålla just den bredd i erbjudandet som kunderna efterfrågar”, skriver Intrum Justitias koncernchef Jan Roxendal i sitt förord.

”Aktiviteten i den europeiska ekonomin bedöms ligga på en fortsatt hög nivå under 2006, liksom även privatkonsumtionen. En ytterligare ökning av skuldsättningsnivåerna är därför att vänta. Räntenivåerna har visserligen justerats uppåt i några länder, men då från historiskt mycket låga nivåer varför vi inte ser att detta kommer att nämnvärt störa vår verksamhet. Snarare kan det leda till en ökad ärendeingång”, skriver Jan Roxendal.

Den tryckta versionen är under distribution och kan beställas via webbplatsen eller från Intrum Justitias informationsavdelning, 08-546 10 204 eller fax 08-546 10 211.

För ytterligare information kontakta:
Anders Antonsson, informationschef
Tel: 08-546 10 206
Mobil: 0703-36 78 18
E-post: a.antonsson@se.intrum.com


Intrum Justitia är Europas ledande kredithanteringsföretag. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 22 länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder, som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 juni 2002 och dess Attract40-segment från och med juli 2004. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com
Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com