Intrum Justitia AB

Intrum Justitia publicerar uppdaterat prospekt

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 08:43 CEST

Idag publicerar Intrum Justitia ett uppdaterat prospekt för Medium Term Notes (MTN), ett program med möjlighet att ge ut obligationer på den svenska marknaden om maximalt 3 miljarder SEK.

Det uppdaterade prospektet – liksom det ursprungliga, daterat 2012-02-15 – finns att ladda ner på Intrum Justitias hemsida, www.intrum.com, samt www.finansinspektionen.se.

För ytterligare information v g kontakta:
Erik Forsberg, CFO
Tel: 08 546 102 00

Annika Billberg, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 08 546 102 03
Mobil: 072 67 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 500 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2012 till ca 4.1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.