Intrum Justitia AB

Intrum Justitia säkrar 1 miljard SEK i utökad lånefinansiering

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 15:49 CET

Intrum Justitia har emitterat obligationer om 1 miljard SEK inom ramen för företagets MTN-program. Obligationerna är ställda utan säkerhet och löper över fem år med förfall i mars 2017. Av totala beloppet har 575 MSEK placerats till en fast kupong om 5,125 procent och 425 MSEK till rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 3,10 procent.

"Med denna emission har vi framgångsrikt uppnått vår målsättning vad gäller att bredda basen för vår upplåning samt att utöka vår finansiella flexibilitet inom främst köp av fordringar”, säger Erik Forsberg, finansdirektör på Intrum Justitia.

Obligationslånet kommer att noteras vid Nasdaq OMX Stockholm. Swedbank och Nordea har agerat emissionsinstitut.

För mer information:
Erik Forsberg, finansdirektör

Tel: 08 – 546 102 02

Annika Billberg, IR & kommunikationschef
Tel: 070-267 97 91, E-mail: a.billberg@intrum.com
 
Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2011 till 4 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.