Intrum Justitia AB

Intrum Justitia utser Marcel van Es till regionchef i Storbritannien och Irland

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 08:48 CEST

Marcel van Es tillträder tjänsten som regionchef i Storbritannien och Irland den
1 augusti 2009, och kvarstår också som regionchef i Belgien och Nederländerna.

Marcel van Es har fungerat som tillförordnad regionchef i Storbritannien och Irland sedan den 24 april 2009.


För ytterligare information v g kontakta:

Lars Wollung, VD och koncernchef
Tel: 08 546 102 02


Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har 3 400 anställda i 23 länder. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com