Intrum Justitia AB

Intrum Justitia; uttalande om framtidsutsikterna i den brittiska verksamheten

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 09:29 CEST

I samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén 2008 uttalade Intrum Justitia att koncernens verksamhet i region Storbritannien och Irland var föremål för ett antal strategiska åtgärder i syfte att förbättra lönsamheten och att förlusterna i Storbritannien och Irland långsiktigt är oacceptabla.

- Vårt fokus under första kvartalet har varit på långsiktig lönsamhet i befintliga kundrelationer i regionen, säger Lars Wollung, VD och koncernchef för Intrum Justitia AB och fortsätter: vår verksamhet inom Köp av avskrivna fordringar i regionen går bra och vi överväger strategier för vår kredithanterings-verksamhet.

Den 6 april publicerades ett icke sanktionerat pressmeddelande av Intrum Justitias brittiska dotterbolag Intrum Justitia UK Ltd. Pressmeddelandet innehöll vissa uttalanden som dessvärre är inkorrekta. Korrekta fakta är följande:

1. Intrum Justitia har för närvarande inga planer på att utöka personalstyrkan i Storbritannien.
2. År 2008 beskrevs i pressmeddelandet som framgångsrikt. Lönsamheten i regionen under året var dock långt under förväntan.

Omständigheterna kring det brittiska pressmeddelandet är för närvarande under intern utredning.För ytterligare information v g kontakta:

Lars Wollung, VD och koncernchef
Tel: 08 546 102 00Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1924 och har 3 300 anställda i 24 länder. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com