Stockholms Läns Landsting

Invånarna skapar sin Mälarregion (fp)

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:51 CET

Folkpartiet välkomnar ansvarskommitténs förslag - Sverige behöver starka, funktionella regioner - men Maria Wallhager avvisar ett förhandsnej till en Mälarregion för att den skulle bli för stor.

- Sverige behöver funktionella regioner som kan ta ett bredare ansvar, synas i världen och stärka tillväxten och livskvaliteten. Direktvalda regionparlament stärker demokratin. Arbetsmarknad, infrastruktur och övergripande samhällsplanering har liksom sjukvården en naturlig regional nivå som politiken måste svara upp till. Staten måste organisera sig för att bli en verklig samtalspartner till regionnivån. På många punkter landar Ansvarskommittén i mina ögon helt rätt.

Det säger Maria Wallhager (fp), förbundsordförande i Stockholms län och biträdande finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Hon har dock invändningar mot ett av kriterierna för de nya regionerna, riktvärdet 1-2 miljoner invånare.

- Vill vi ha funktionella regioner går det inte att på förhand säga nej till en eventuell regionbildning i Mälardalen. Här har invånarna och företagen redan gått före politikerna och börjat skapa sin arbets- och bostadsregion. Vi behöver bejaka den utvecklingen med t.ex. bra trafiklösningar. Om det bäst sker med en större, kraftfullare region verkar det huvudlöst att säga nej även om statsmakten är rädd för att en stark Mälardalsregion driver på förändring. En för oss konstlad maxgräns på 2 miljoner invånare kan inte få stå i vägen.

- Regionbildningarna måste givetvis ske underifrån – ingen ska tvingas till förändring men ingen ska heller hindras om man vill förändra.