Samhall

Invandrarbakgrund allt hetare - Funktionsnedsättning ges låg prioritet

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:42 CET

Integration av personer med invandrarbakgrund ges allt högre prioritet när stora företag listar de viktigaste CSR-frågorna. Integration av personer med funktionsnedsättning hamnar däremot i botten, visar en enkät som gjorts på uppdrag av Samhall AB och CSR Sweden.

– Att arbetsgivare i allmänhet inte prioriterar att anställa personer med funktionsnedsättning är ingen överraskning. I Samhall har vi ändå på senare tid märkt ett ökat intresse från våra kunder att inte bara se vårt samarbete som en bra affär utan också som ett sätt för företaget att ta ett socialt ansvar, säger Lars Lööw, kommunikationsdirektör på Samhall.

Undersökningen är utförd av Skop på beställning av Samhall och CSR Sweden, ett företagsnätverk för samhällsansvar och samhällsengagemang. 300 företag med fler än 350 anställda har intervjuats. Företagen har bland annat fått tala om vilka tre hållbarhets- och CSR-frågor de prioriterar högst. Så här fördelar sig svaren (2009 års siffror inom parantes):

1. Företagens miljöpåverkan                                   82 (81) procent
2. Medarbetarnas utveckling och arbetsförhållanden   74 (74)
3. Jämställdhet                                                     32 (39)
4. Etik                                                                 31 (35)
5. Integration av personer med invandrarbakgrund     25 (14)
6. Mänskliga rättigheter                                          22 (18)
7. Ungas möjlighet till arbete                                   14 (12)
8. Sponsring och donationer                                    6 (7)
9. Integration av personer med funktionshinder          5 (4)
10. Volontärarbete                                                 3 (2)

Samhall arbetar kontinuerligt med att uppmärksamma företagen på att CSR även innefattar integration av personer med funktionsnedsättning. Bland annat ska företag som tar in medarbetare med funktionsnedsättning lyftas fram, till exempel genom Samhalls CSR-utmärkelse Visa vägen-priset som delas ut just idag.

Hela undersökningen om företagens CSR-prioriteringar finns på www.samhall.se.

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Tenelius, presschef: 070-219 47 62
Lars Lööw, kommunikationsdirektör: 0733-499 499

Samhall är ledande leverantör av personalintensiva tjänster, som städning, tillverkning, montering, lager och logistik, fastighets- och markskötsel, förpackning samt äldreomsorg. Samhall har 20 000 medarbetare på 250 orter och omsätter årligen cirka 7 miljarder kronor. Bolaget ägs av staten och har uppdraget att producera efterfrågade varor och tjänster, och genom detta skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning.