Cancerfonden

Invandrare tar med sig hemlandets cancerrisker

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2002 09:00 CET

Invandrade till Sverige tar med sig hemlandets cancerrisker. Men deras barn får ett mer svenskt riskmönster. Det visar forskning där 3,2 miljoner familjer i Sverige ingår. Studien redovisas i Cancerfondens tidning Rädda Livet.

Forskarna har länge vetat att olika cancerformer är olika vanliga från land till land. Frågan är om cancerriskerna påverkas av den nya miljön och nya vanor vid invandring till ett annat land? Det har nu studerats i en stor svensk undersökning.

Bakom pionjärarbetet står Kari Hemminki, professor i epidemiologi och verksam vid Karolinska institutets forskarby Novum i Huddinge. En stor del av hans forskning har varit möjlig tack vare de välutvecklade svenska registren.

Epidemiologi handlar om hur vanliga sjukdomar är men också om deras orsaker. Forskarna utgick från den svenska familjecancerdatabasen som innehåller data om tio miljoner svenska invånare i 3,2 miljoner familjer. Data för 18 cancerformer och för invandrare från 23 länder analyserades åren 1958-98.

För varje cancerform och varje invandrargrupp beräknades ett mått på invandrarnas risk för cancer jämfört med de infödda svenskarnas. Det visade sig att invandrare, både män och kvinnor, har lite lägre cancerrisk än infödda svenskar. Men bakom dessa genomsnittssiffror finns stora skillnader mellan olika cancerformer och mellan invandrare från olika länder.

Här är några exempel:
·Bröstcancer - Ganska små skillnader, men minskad risk för kvinnor från Turkiet och Chile.

·Prostatacancer: Alla statistiskt säkra skillnader visar minskad risk för invandrare, både för enskilda länder och totalt.

·Magsäckscancer - Alla statistiskt säkra skillnader visar riskökningar både för män och för kvinnor. Detta var den enda cancerform där risken genomgående var högre för invandrare än för infödda svenskar.

·Tjock- och ändtarmscancer - Förhöjd risk för män från Norge, Estland och Frankrike, för kvinnor från Danmark och Österrike. Sänkt risk för män och kvinnor från Finland och Asien.

·Malignt Melanom - Alla signifikanta skillnader innebar minskad risk.

·Njurcancer - Bara för afrikanska män fanns en statistiskt säker skillnad, en riskminskning.

·Lungcancer - Alla säkra skillnader bland män visar förhöjd risk. Bland kvinnor var risken förhöjd för danskor och norskor.

Materialet står fritt till redaktionens förfogande, men vi förutsätter att Cancerfondens tidning Rädda Livet tydligt anges som källa.

Gitte Strindlund
Redaktör
E-post: gitte.strindlund@cancerfonden.se
Tel: 0708-35 12 77