Femklövern i Skåne

Invandrarkvinnor får mentorer i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 07:30 CEST

Femklövern i Region Skåne har enats om att anslå 900 000 kronor till ett mentorskapsprogram för invandrarkvinnor i samverkan med Internationella Kvinnoföreningen i Malmö.

– Tanken är att chefer och tjänstemän i Region Skåne ska få möjlighet att under ett år verka som mentorer åt högskoleutbildade utrikesfödda kvinnor, säger regionrådet Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden. Många som kommer till Skåne saknar nödvändiga nätverk och fastnar därför i utanförskap.

– Sammanlagt handlar det om att skapa förutsättningar för tolv mentorspar, som kan träffas enskilt fem gånger, samt därutöver fem gånger vid gemensamma utbildningstillfällen, berättar Ewa Bertz (FP), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden. Målet är att stimulera ömsesidigt lärande, till gagn för hela samhället.

– Dagens arbetsmarknad är inte jämställd och många invandrade kvinnor har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Mätta Ivarsson (MP), ersättare i regionala tillväxtnämnden. Mentorskapsprogrammet är ett sätt att synliggöra en resurs på arbetsmarknaden som hittills inte har fått komma till sin rätt.

– Med mentorskapsprogrammet förbättras både invandrarkvinnors möjlighet att snabbare få ett jobb och det regionala näringslivets behov av kompetent arbetskraft, säger Ingemar Jeppsson (C), ledamot i regionala tillväxtnämnden.

– Region Skåne är Skånes största arbetsgivare, säger Per Einarsson (KD), ledamot i regionala tillväxtnämnden. Därför har vi ett särskilt ansvar att bidra till minskat utanförskap – och ökad känsla av sammanhang.

Några skånska kommuner – som Kristianstad, Helsingborg och Malmö – har visat intresse av att parallellt genomföra liknande program. Om så blir fallet står Region Skåne redo att verka som regional samordnare.

Mer information och kontakt:

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 070-853 33 96

Ewa Bertz (FP)
Förste vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0706-03 43 39

Mätta Ivarsson (MP)
Ersättare i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0709-14 47 21

Ingemar Jeppsson (C)
Ledamot i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0738-21 05 88

Per Einarsson (KD)
Ledamot i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0708-62 75 55

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne