Statistiska centralbyrån, SCB

Invandringen största skälet till folkökning i Sverige och i EU

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:37 CET

Den naturliga folkökningen (födda minus döda) är låg i de flesta europeiska länder. I Sverige beror ca 75 procent av den totala folkökningen på migration. I EU är motsvarande siffra 85 procent.

Sverige hade år 2005 ett invandringsöverskott på 27 111 personer. Så många fler personer flyttade till Sverige jämfört med hur många som flyttade från Sverige. Alla EU-länder utom Nederländerna, Polen, Estland, Lettland och Litauen hade också ett invandringsöverskott 2005. Av den uppskattade totala befolkningsökningen i EU på 2 miljoner, bidrog invandringsöverskottet med 1,7 miljoner. Med andra ord beror befolkningsökningen i EU, precis som i Sverige, till största delen på internationell migration.

Fortsatt nedgång i antalet asylsökande
År 2005 sökte 17 530 personer asyl i Sverige. Antalet asylsökande gick tillbaka med ca 25 procent både under 2004 och 2005. Den största gruppen asylsökande, för fjärde året i rad, var medborgare i Serbien och Montenegro följt av irakiska medborgare.

Även internationellt fortsätter antalet nytillkomna asylsökande att minska. Statistik för de nio första månaderna 2005 visar att antalet ansökningar i EU-länderna gått ner med 16 procent jämfört med samma period 2004.

Vilka invandrade 2005?
Bland de 65 229 personer som invandrade 2005 fanns 165 medborgarskap representerade. De vanligaste grupperna, förutom svenskar och övriga nordbor, var personer med polskt eller irakiskt medborgarskap.

Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna, 2005


Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____162888.asp

Av samtliga invandrade 2005 med utomnordiskt medborgarskap fick de flesta uppehållstillstånd på grund av familjeskäl (54 procent). Det var betydligt färre som invandrade för arbete (13 procent), studier (9 procent) eller av humanitära skäl (9 procent). Andelen flyktingar bland de invandrade är liten; knappt 8 procent fick uppehållstillstånd som flyktingar enligt Genèvekonventionen, som kvotflyktingar eller av annat skyddsbehov. En grupp som avviker från den generella fördelningen är de polska medborgarna, då 45 procent av de invandrade fick uppehållstillstånd för arbete.

Definitioner och förklaringar

Asylsökande är en person som själv tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, men som ännu inte fått sin ansökan slutligen prövad av Migrationsverket eller, om personen överklagat, av Utlänningsnämnden. Denna ordning gällde under 2005.

För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att utomnordiska medborgare skall betraktas som invandrare i statistiken krävs dessutom uppehållstillstånd utfärdat av Migrationsverket. För att bli registrerad som utvandrare ska man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna statistik publiceras i Statistiskt meddelande (SM).

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Producent
SCB, Befolkningsstatistiken
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 42
Förfrågningar
Befolkningsstatistik
Tfn 019-17 60 10
E-post befolkning@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.