Ipsos Sweden

Invandringsfrågan viktigaste samhällsfrågan för första gången

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 07:53 CET

Bild: Janossy Gergely/Shutterstock

Invandringsfrågan toppar för första gången Ipsos mätning över listan på viktiga samhällsfrågor. Invandring och integration har ökat kraftigt i betydelse och rankas nu före skola och utbildning och sysselsättning. Det är också den största förändringen för en enskild frågas betydelse som vi noterat.

40 procent svarar spontant att invandring och integration är den viktigaste samhällsfrågan idag, en ökning med 20 procentenheter jämfört med juni 2015.

Integration och invandring är nu också den viktigaste frågan i samtliga grupper, förutom bland Miljöpartiets sympatisörer som fortfarande rankar miljöfrågan högst. I tidigare mätningar har frågornas betydelse varierat mer mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper, partipolitisk tillhörighet och på vilken typ av ort man bor.

Samtidigt som invandringsfrågan ökar minskar andelen som nämner skola, jobb och sjukvård som de viktigaste samhällsfrågorna. I juni nämnde 28 procent skola och utbildning som viktigaste samhällsfrågan. Idag är siffran 18 procent. 23 procent nämnde i juni jobben som viktigaste fråga, idag ligger motsvarande siffra på 13 procent. Sjukvårdsfrågan anses idag av 11 procent av väljarna vara en av de viktigaste frågorna, jämfört med 18 procent i juni.

För övriga frågor noteras inga eller endast små förändringar på en eller ett par procentenheter jämfört med i juni 2015.

Läs Ipsos rapport i sin helhet här och mer i artikeln på DN.se.

För mer info, kontakta:
Johanna Laurin Gulled, johanna.laurin.gulled@ipsos.com
Account Manager, Ipsos Public Affairs

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom fem globala affärsområden: Ipsos Connect (Media och kommunikation), Ipsos Marketing, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com