Banverket

Inventering av plankorsningar på Kinnekullebanan

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 08:59 CEST

Banverket börjar inventera plankorsningsbeståndet längs Kinnekullebanan. Inventeringen är en del av den idéstudie som skall ligga till grund för kommande prioriteringar av plankorsningsåtgärder på Kinnekullebanan.

Ett av de viktigaste områdena i Banverkets säkerhetsarbete är att minska antalet plankorsningar och att öka säkerheten vid de kvarvarande.

Som underlag för att kunna prioritera och i framtiden utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kinnekullebanan påbörjas nu en idéstudie. I samband med denna görs en inventering av plankorsningsbeståndet. Inventeringen kommer att kompletteras med förslag till åtgärder. Banverket kommer att arbeta för att på sikt kunna minska antalet plankorsningar på Kinnekullebanan.

Kinnekullebanan sträcker sig mellan Gårdsjö och Håkantorp och går genom kommunerna Gullspång, Mariestad, Götene, Lidköping och Vara.

Idéstudien beräknas gå på remiss till berörda kommuner under våren 2004.

Banverket Västra banregionen