Länsstyrelsen Västerbotten

Inventering av viktiga uppväxtområden för fisk

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 13:34 CEST

Länsstyrelsen kommer under augusti månad att undersöka uppväxtmiljöer för fisk i två skärgårdsområden i Västerbotten, Kinnbäcksfjärden norr om Skellefteå samt Sävarfjärden - Täftefjärden i Umeå. De arter som man tittar närmare på är bland andra abborre, gädda och mört.

– Vi vill veta vilka miljöer de små årsynglen väljer att växa upp i, säger Johnny Berglund marinbiolog på Länsstyrelsen. 

Metoden man använder för att studera fiskynglen har rekommenderats av Kustlaboratoriet i Öregrund. Små sprängladdningar sänks ner i vattnet och när dessa detonerar bedövas de mindre fiskarna inom någon meters radie och kan samlas in, identifieras och mätas. Vid varje provyta noteras även täckningen av växter och bottensubstrat. Havsbottnen och vegetationen påverkas inte eftersom laddningen är så liten.

– Metodiken är den enda som är praktiskt möjlig att utföra över steniga och variationsrika bottnar samtidigt som den ger ett bra kvantitativt mått, berättar Johnny Berglund.

Säkerställa god tillgång på fisk
Länsstyrelsen har som uppgift att samla in och sammanställa kunskap om viktiga lek- och uppväxtområden för fisk längs kusten. Kunskapen behövs för att förbättra förvaltningen av kusten och säkerställa en fortsatt god tillgång på fisk.

– I södra Sverige har abborre och gädda tydliga problem att reproducera sig och vi vet inte riktigt varför. Genom att studera områden där det inte finns några märkbara problem kan vi antagligen komma närmare ett svar på den frågan, säger Johnny Berglund.

För mer information kontakta
Johnny Berglund
Länsstyrelsen Västerbotten
Tel 090-10 82 13, 070-648 37 93

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.