Invest Sweden

Invest Sweden kommenterar Statskontorets rapport

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2011 15:03 CET

Vi har under eftermiddagen tagit del av Statskontorets granskning av Invest Swedens verksamhet i Kina. Här är kommentarer till några av de förslag och synpunkter som framförts i rapporten.  

De punkter som Statskontoret väljer att kritisera är dels kvaliteten i de kinesiska investeringarna till Sverige under perioden 2008 till juni 2011, dels samarbetet med andra främjaraktörer på plats i Kina. Statskontoret har också synpunkter på den interna styrningen mellan huvudkontoret i Sverige och verksamheten i Kina samt regeringens styrning av myndighetens verksamhet. I rapporten diskuteras även frågor av migrationskaraktär. 

Invest Swedens ledning kommer naturligtvis att noggrant analysera Statskontorets rekommendationer. Flera av de åtgärder som rekommenderas i rapporten är redan genomförda eller sedan tidigare planerade. Övriga rekommendationer ska vi analysera och genomföra i prioriteringsordning. 

Om investeringarnas kvalitet: De investeringar som Statskontoret har granskat genomfördes under åren 2008 till mitten av 2011, och tillkom enligt den affärsstrategi som tillämpades under åren 2005-2007. Invest Sweden har under 2011 implementerat ett nytt styrsystem som har som syfte att fokusera våra resurser mot investeringar av högre kvalitet och runt nyckelkunder, så kallade key accounts.

Den totala kostnaden för verksamheten i Kina under de tre åren uppgick till cirka 27 miljoner. De kinesiska bolag som Invest Sweden bistod i etableringsprocessen under perioden har sammanlagt betalat in drygt 400 miljoner kronor i olika former av skatt till den svenska staten. Sedan 2002 har vi utvärderat genomförda investeringar tre år efter investeringstillfället. För närvarande kontaktar vi investerare från 2008 för att fråga dem om verksamhetens utveckling de senaste åren. Rapporten kommer att presenteras under 2012, som en del av årsredovisningen för 2011.

Om samarbete med andra främjaraktörer på plats i Kina: Vi har ett stort förtroende för den svenska ambassaden i Kina när det gäller att etablera plattformar för samarbetet mellan de olika aktörer som arbetar för Sverige i Kina. Vi har och ska även framledes prioritera samarbete med och informationsflöde mellan Invest Sweden och de andra aktörerna på plats i Kina.

Om direktiv och intern styrning: vi ska i nära samverkan med våra huvudmän på UD diskutera dels vilka förväntningar som ska ställas på Invest Sweden, dels se över hur vi kan  ytterligare förstärka våra rutiner för styrning, återrapportering och kvalitetskontroll.

Om påstått fusk med migrationsärenden: Ungefär 200 kinesiska bolag verksamma i Sverige granskas nu av Migrationsverket i frågor om uppehållstillstånd. Deras rapport ska presenteras i januari 2012. Invest Sweden har haft kontakt med ett mycket begränsat antal av dessa bolag. Vi har en bra dialog och samarbete kring dessa frågor med Migrationsverket.

För mer information, kontakta gärna Per-Erik Sandlund,
generaldirektör, 070-552 04 75.

Invest Sweden är en myndighet som arbetar för att internationalisera det svenska näringslivet. Genom information och kontakter medverkar vi till att utländska företag investerar i Sverige. I Sverige finns Invest Sweden i Stockholm och Göteborg och vi har utlandskontor i USA, Japan, Kina, Indien och Brasilien. Läs mer på http://www.investsweden.se