Invest Sweden

Invest Sweden: det är alltid investeraren som avgör

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 20:34 CEST

De senaste dagarna har frågor ställts om vårt sätt att arbeta och hur vi redovisar de resultat vi medverkar till. Bakgrunden är bland annat att Svenska Dagbladet valt att granska ett litet urval kinesiska investeringar ur våra årsredovisningar från 2008-2010. Här är några korta nyckelfakta om Invest Sweden och hur vi arbetar.

Hur vi räknar resultat och jobb:

   • Det är alltid investeraren som avgör om vi har bidragit till en investering. Det görs skriftligt, i form av en kundundersökning där investeraren bekräftar samt också sätter betyg på vår insats´.
   • Vi har skriftliga kundundersökningar för samtliga de investeringar som SvD valt att granska. SvD har tagit del av men valt att inte använda dessa. Tisdag den 14/6 publiceras t.ex. en stor artikel där en av oss väl känd investerare uppges inte känna till oss. Tisdag eftermiddag medger SvD-journalisterna att uppgiften var felaktig, och att den ska dementeras i onsdagens tidning. Samtidigt drar man stort på formuleringen ”uppdiktade investeringar”.
   • Investeraren uppger i kundundersökningen hur många jobb investeringen förväntas leda till, på kort sikt och inom två år. Jobbsiffrorna är därmed en del av investerarens plan men påverkas av konjunktur och andra faktorer. I årsredovisningen uttrycker vi det som ”planerade jobb” eller ”nya arbetstillfällen”. SvD väljer att rubricera detta som en ”bluff”.
   • I fallet Volvo gjorde vi dock en uppskattning av antalet nya jobbtillfällen i Sverige baserat  på vår egen kunskap och våra egna kontakter i branschen. När Volvo en tid senare meddelade sina planer på att anställa många fler än så i Sverige förstår vi att det är vanskligt att bedöma vad som beror på ägarbyte, marknadsutveckling eller andra faktorer. Vi borde ha avstått från att göra en egen uppskattning och det har vi också meddelat SvD.
   • Ibland tar en investering längre tid att utveckla än planerat, ibland går det snabbare. SvD har valt att inte redovisa några av de investeringar som ökar snabbare än planerat.
   • Undertecknare av kundundersökningar är som regel den utländska sidan. Då den svenska verksamheten ofta är ett resultat av investeringen känner inte alltid medarbetare i Sverige till tidigare eller existerande samarbeten mellan Invest Sweden och det utländska moderbolaget. Vi har erbjudit SvD alla våra kontaktytor i Kina.
   • Ibland avbryts ett samarbete eller så utvecklas det annorlunda än man hoppats, kanske utan någon annan anledning än att affärsförutsättningarna har förändrats. Då grusas de förhoppningar om vidare utveckling och jobb som fanns när samarbetet inleddes. I det skenet kan man se några av de samarbeten som ingicks 2008 och 2009.
   • SvD kritiserar oss för att historiska jobbsiffror om samarbeten som förändrats eller lagts ner fortfarande finns kvar i vår statistik. Det kallar SvD ”fiffel med statistik”. Men vi kan inte rimligen ändra i historiska och fastslagna årsredovisningar. Det vore fiffel.

Varmt välkommen att kontakta oss, om du vill veta mer eller ställa fler frågor! 

Per-Erik Sandlund, Generaldirektör, per-erik.sandlund@investsweden.se, 070-552 04 75

Bengt-Åke Ljudén, Affärschef, bengt-ake.ljuden@investsweden.se, 070-577 10 20

Loth Hammar, Kommunikationschef, loth.hammar@investsweden.se, 070-731 93 30

Invest Sweden är en myndighet som arbetar för att internationalisera det svenska näringslivet. Genom information och kontakter medverkar vi till att utländska företag investerar i Sverige. I Sverige finns Invest Sweden i Stockholm och Göteborg och vi har utlandskontor i USA, Japan, Kina, Indien och Brasilien. Läs mer på http://www.investsweden.se