InVest Energi & Miljö

InVest Värmepumpar erbjuder marknadsledande energidimensionering med Strusoft AB.

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 06:27 CET

Pressmeddelande 24 september 2010

InVest Värmepumpar erbjuder marknadsledande energidimensionering med Strusoft AB.

InVest Energi & Miljö och Strusoft AB har tecknat ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal för att gemensamt utveckla InVest återförsäljarkår med tydliga och enkla energidimensioneringar.

Genom avtalet säkerställer InVest Energi & Miljö en hög kvalitet på energiberäkningar och rätt val av värmepump och/eller solpaneler hela vägen till installerad anläggning hos slutkund. InVest får tillgång till en unik teknisk expertkompetens samtidigt som det ger Strusoft en stabil plattform för fortsatt expansion med breda tjänsteprogram hos Invest återförsäljare.

- Vi söker konstant efter modernare teknik och nya innovativa lösningar i vårt erbjudande. Slutligen har vi funnit att Strusoft AB med sitt system Vipweb tillgodoser våra och våra kunders krav på enkla, snabba och exakta energisimuleringar.  Samarbetet breddar vårt erbjudande till våra slutkunder och ger våra återförsäljare marknadens bästa  möjligheter att precist svara på frågan: - Vilken produkt passar just mitt hem och hur mycket kan jag spara? säger Philip Gustafsson, Affärsområdeschef InVest Energi & Miljö.

InVest värmepumps dimensionering är en applikation gjord med VIPWEB teknik som låter en försäljare att extremt snabbt och enkelt göra en energiprestanda bedömning av en fastighet. Invest värmepumps dimensionering anger hur mycket energi som en fastighet bör använda och beräknar energiförbrukning med Invests värmepumpar.

Vipweb är en generell teknik som använder ett enkelt indata gränssnitt och sedan överför data till en preprocessor. Preprocessorn omvandlar indata till en komplex fysikalisk modell av fastigheten för att sedan skicka beräknings uppgiften till VIP-Energy's beräkningskärna.

Beräkningskärnan i VIPWEB är validerad med IEA-BESTEST, ASHRAE-BESTEST samt Strusofts egen utvecklade valideringsmetoder. I VIPWEB byggs en fysikalisk modell upp av fastigheten och en komplett VIP-Energy beräkning utföres.

Se mer om www.strusoft.com eller www.investliving.se.

För mer information kontakta:

Philip Gustafsson

Affärsområdeschef

InVest Energi & Miljö

Tel: 08-522 168 51

philip.gustafsson@investliving.se