Kvinnoforum

Investera i föräldrastöd till unga gravida

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 15:39 CET

Xist – Unga föräldrar på Kvinnoforum - lanserar metodhandboken ”Xistmodellen – Föräldrautbildning för unga gravida”. Boken är resultatet av ett treårigt projekt där Xist har arbetat fram en unik föräldrautbildning för unga gravida (14-20 år) i Sverige. På den redan nu fullbokade konferensen kommer olika aspekter kring ungt föräldraskap att belysas, främst ur ett barn-, gender- och empowerment perspektiv. Vid konferensen kommer bland andra författaren av metodhandboken Joakim Huss samt barnmorskan och forskaren Cecilia Ekéus att medverka.

- Gruppen unga föräldrar är många gånger en utsatt grupp, säger Yvonne Andersson-Tenninge, verksamhetschef på Xist. Deras behov av stöd och information är ofta betydligt mer omfattande än hos äldre blivande föräldrar. I många fall kan även en särskild problematik relateras till just unga föräldrar och deras barn.

- Genom att tillhandahålla tidiga och förebyggande insatser för gruppen unga föräldrar menar Yvonne Andersson-Tenninge att behovet av större och mer kostsamma insatser i framtiden kan reduceras markant. En specifikt anpassad föräldrautbildning för unga utgör en värdefull komponent i skapandet av en tryggare start i ett föräldraskap som ofta är betydligt mer krävande än för äldre föräldrar.

Forskning visar entydigt att barn till unga mammor och pappor är överrepresenterade i statistik som rör olika psykosociala missförhållanden. Vidare löper dessa barn även en betydligt större risk att utsättas för våld inom hemmet.

Det krävs nya och kreativa arbetssätt för att möta unga föräldrar och deras barns särskilda behov av stöd. Ytterst bär samhället ansvaret för att uppmärksamma och tydligt prioritera målgruppen unga föräldrar genom att förbereda dem på den nya roll och ansvar som föräldraskapet innebär. Insatserna vet vi främjar de unga föräldrarna och barnens framtid.

Skandia – Idéer för Livet har beslutat att stödja Xists arbete med föräldrautbildningar och överlämnar vid konferensen en check på 280 000 kronor.

Tid och plats för konferensen: Fredag 24 november 2006 kl. 10.00 – 16.30
Skandiasalen, Sveavägen 44, Stockholm

För ytterligare information:
Yvonne Andersson-Tenninge,
Verksamhetschef Xist, 0736-33 88 02

Ulrika Rosvall Levin,
Projektmedarbetare, 070-796 04 78