Delecta Financial Events AB

Investerarmöten innan listning på börsen

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 16:42 CET

15 feb: Malmö

17 feb: Helsingborg

23 feb: VÄSTERÅS

24 feb: Göteborg/Mölndal

25 feb: Göteborg

8 mar: VÄSTERÅS

Anmäl dig på www.delecta.se

Om Appicate
Eftersom kommunikationen ökar och sker allt snabbare mellan individer krävs en plattform som är lättåtkomlig för varje individ. Oavsett vilken plattform man arbetar från – dator- padda eller smartphone. Allt fler kommunicerar och köper produkter genom sin Smartphone/Iphone. Allting talar för att även i framtiden kommer människan stå i centrum vad avser kommunikationen. Det mesta sker genom kommunikation när det gäller allting. Trådlös kommunikation. Grundtanken är att datorkraften finns överallt år 2010. Så också gränssnitt till människan.
Bolaget har tekniskt valt en App-lösning för lösningen. Orsaken är att kommunikationen genom email har exploderat varför en person i affärs-sammanhang får hundratals mail per dag och missar ofta viktig information. Mängden spam går inte heller att bortse från. Även reklam och spam via SMS i mobiltelefonen börjar nu slå igenom. Att aktivt välja att ladda ner en App för att där ha tillgång selekterad information i egna nätverk är därför framtidens melodi.

Om Originalbagarn
Affärsidén var tydlig och klar från början - leverera industribakat bröd på beställning till livsmedelskedjor
och grossister (EMV). Originalbagarn bakar bara på beställning. Efter 1,5 år har Bolaget utvecklat ett 20-tal recept på populära matbröd. Verksamheten går bra när många andra bagerier går minus. Bolaget tar inga beställningar utan att ha en vinstmarginal om 10-15 procent på varje produkt. Under 2016 dubblerar man omsättningen från 2015 – från 35 till närmare 70 miljoner.
Det finns idag inget annat större bageri i Sverige som bakar enbart EMV-produkter. I England består 40 procent av marknaden av EMV-produkter. Den totala marknaden för färskt industribakat matbröd är ca 8 Mdr i Sverige.