Krinova Incubator & Science Park

Investering för tillväxt och nya arbetstillfällen i matföretag

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 08:15 CET

Kristianstads kommun satsar tre miljoner kronor för att stärka Krinovas utvecklings- och innovationsstöd till matföretag.

- I Kristianstad står företag med livsmedelskoppling för en betydande del av sysselsättningen och de är viktiga för kommunens utveckling. Krinova är en viktig motor för tillväxt och nya arbetstillfällen i matföretag. Därför har vi valt att satsa tre miljoner kronor som en investering som kommer att betala sig i form av attraktionskraft, jobb och tillväxt i kommunen, säger Pierre Månsson, kommunalråd Kristianstads kommun.

Krinova är Sveriges äldsta och största innovationsarena och science park med mat som profilområde. Under drygt tio år har Krinova arbetat med att ge start- och innovationsstöd åt livsmedelsföretag i hela Skåne. Krinova har närmare 1000 matföretag i sitt nätverk. Men alla företag, oavsett bransch, är välkomna till Krinova.

- De hundra nya jobb per år som har skapats i de skånska matföretag som Krinova stöttat, är ett kvitto på att vårt utvecklings- och innovationsstöd ger resultat. Vi är mycket glada att Kristianstads kommun ser värdet i vårt arbete och potentialen med vårt sätt att jobba, vilket också skapar attraktionskraft för kommunen,säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Krinova Incubator & Science Park.

Krinova verkar inte bara lokalt och regionalt utan också internationellt. Strategiska samarbeten har tecknats med innovationsmiljöer i andra länder för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, men också för att underlätta för företagen i Krinovas nätverk att samarbeta med företag internationellt och för att främja deras export. Ambitionen är också att Krinovas innovationsstöd till livsmedelsentreprenörer ska kunna tillgängliggöras nationellt.

För mer information kontakta:

Pierre Månsson, Kommunalråd Kristianstads kommun, 0733-13 64 13, pierre.mansson@kristianstad.se,

- Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, 0708-29 14 34, charlotte@krinova.se

Exempel på Krinovas verktyg och metoder för innovation- och utvecklingsstöd:

TransforMAT- digital plattform för att hitta samarbetspartners men även utbyta erfarenheter och kunskap

Food Hackathon by Krinova - en internationell innovationstävling

TIC – Team of International Competences - för radikalt innovationsarbete

ToY – Team of Young professionals - för utmaningsdriven och öppen innovation


Join us in co-creating the society and businesses of tomorrow  (film som presenterar Krinova, 4 min)

Krinova Incubator & Science Park

Krinova är nordöstra Skånes Inkubator och Science Park och ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad. Här erbjuds en kreativ tillväxtmiljö med inkubator och innovationsarena för stöd i utvecklings- och innovationsarbete, skräddarsydda konferenser och flexibla kontorslokaler. Krinovas tvärdisciplinära innovationsfokus Mat, Miljö, Hälsa, speglar Kristianstadsregionens näringsliv och Högskolan Kristianstads kompetensområden.