Destination Vemdalen AB

Investering i Örndalen

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2014 10:59 CET

Turismen sysselsätter, direkt och indirekt, en stor del av destinationen Vemdalens arbetsföra population (18-65 år) och räknas som den primära näringen i regionen. Utvecklingen inom turismen behöver fortsätta utvecklas då intresset för etablering av industrier och annan verksamhet är svagt.

Utveckling av turismnäringen gör att man har möjlighet att bo kvar i regionen, ha kvar en god skolgång, affärer, samhällsservice som exempelvis vård och omsorg, vård av de äldre etc. Listan kan göras mycket lång.  

Att skapa orter med turistaktiviteter året runt ger fler arbetstillfällen men framförallt, fler arbeten där man bor och lever i bygden. Idag finns en hel del säsongsarbetare som inte är bofasta i kommunerna men som önskar bli det, om arbetstillfällen finns. 

- Jag är oerhört besviken och förvånad över beslutet, säger Maria Cederberg, VD Destination Vemdalen. Örndalen Resort ser vi som en "året-runt-produkt" och det är mycket viktigt att få ytterligare en stor aktör som drar gäster, hela året, fortsätter Maria Cederberg.

En satsningen på Örndalen skulle stärka samtliga aktörer inom destinationen och ligger dessutom i linje med den tillväxt- och sysselsättningsambition som finns i den strategiska planen för destinationsbolaget. En etableringen av Örndalen följer också den nationellt framtagna strategin med att fördubbla turismnäringen i Sverige till 2020 och gå mot destinationer som är mer exportmogna. Dagens gäster, svenska och utländska, önskar ett större utbud vilket vi ser att vi kan tillgodose med bl.a. Örndalen.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Cederberg, VD Destination Vemdalen

Mobil: 070-559 10 99

Destination Vemdalen AB, Vemdalsskalet Nya Landsvägen 40, 840 92 Vemdalen

Facebook: vemdalen alla årstider  Web: www.vemdalen.se