Volvokoncernen

Investering i Volvos bränslecellsteknik skapar 100 nya jobb

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 13:13 CEST


Storföretagen Midroc och OCAS satsar tillsammans med Energimyndigheten och AB Volvo 200 miljoner kronor på tillverkning och produktion av bränsleceller som Volvo har utvecklat. Investeringen kommer att skapa ett hundratal jobb i Göteborgsområdet inom tre år.

För att skynda på en introduktion av bränsleceller på marknaden kommer Volvokoncernen, genom bolaget Volvo Technology Transfer, att samarbeta med företagen Midroc New Technology och OCAS samt Energimyndigheten. Parterna gör en gemensam investering på 200 miljoner kronor i utvecklingsföretaget Powercell Sweden AB i Göteborg. Powercell Sweden är idag ett bolag som ägs av Volvo Technology Transfer, men efter investeringen kommer Volvo att bli minoritetsägare.

Redan under hösten 2009 kommer Powercell Sweden AB att behöva anställa omkring 60 personer i en helt ny anläggning i Göteborgsområdet. Inom en treårsperiod ser Per Wassén, som ansvarar för investeringar vid Volvo Technology Transfer och är ordförande i Powercell Sweden AB, att företaget kommer att skapa ett hundratal jobb.

"Vi behöver omgående kvalificerad personal för produktion, produktutveckling, marknad och försäljning", säger Per Wassén.

En bränslecell kan liknas vid ett litet batteri som laddas med vätgas. Under en kemisk reaktion omvandlas vätgasen till el, vatten och koldioxid. Exempel på användningsområden är el-aggregat för hushåll, lastbilar, båtar, telemaster på avlägsna platser och elhybridfordon. Jämfört med vanliga diesel- eller bensindrivna motorer ger bränslecellerna upphov till klart mindre utsläpp av koldioxid och inga utsläpp alls av partiklar och kväveoxider. De är dessutom effektivare, mindre och lättare.

"Jag är otroligt stolt över att vi bygger företaget på en teknologi som utvecklats av Volvo under 15 år", säger Per Ekdunge som är vd för Powercell Sweden AB.

Powercell Swedens produkt består av två patenterade delar: en bränsleomvandlare (reformer) och en bränslecell av PEM-typ - den typ som är vanligast i fordonsapplikationer. Bränsleomvandlaren framställer vätgas från biobränslen som etanol, DME (Dimetyleter), biogas, metanol och biodiesel, men också från vanlig diesel eller bensin. Bränslecellen omvandlar sedan vätgasen till el.

"Tack vare vår reformerteknologi kan vi starta produktion innan infrastrukturen av vätgasdistribution är på plats. Det är ett stort steg i utvecklingen av bränsleceller, säger Per Wassén.

Volvo Technology Transfer AB är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. Volvo Technology Transfer utvecklar och stöder nya affärersom är av relevans för Volvokoncernen. En del av arbetet är att investera i företag och projekt som är av strategiskt, tekniskt och kommersiellt intresse.

Midroc New Technology, som är en del av Midroc Europe, utvecklar och investerar i framtida teknologier inom Clean Tech och BioMed . Midroc ägs av Mohammed H. Al-Amoudi som bland annat äger Preem Petroleum, Svenska Petroleum Exploration och Västra Hamnen Fonder.

OCAS är ett avancerat marknadsdrivet materialforskningscenter med bas i Belgien. OCAS gör investeringen genom systerbolaget och investeringsfonden Finindu., OCAS kommeratt hjälpa Powercell Sweden i utveckling och optimering av material.

Energimyndighetens del av investeringen består av ett lån på 30 miljoner SEK under tre år.

2009-07-02

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Per Wassén, Investeringsansvarig Volvo Technology Transfer och ordförande i Powercell Sweden, tel +46 (0)708 960 055
Per Ekdunge, vd Powercell Sweden AB, tel, +46 (0)708 66 58 19
Mårten Wikforss, presskontakt, AB Volvo, tel +46 (0)31-66 11 27

Videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter finns på http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2008 omkring 300 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20090702 kl 13.00.