SWEDMA

Investeringar i e-post ökar

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2014 15:18 CEST

Under maj och juni har undersökningsföretaget Liveworks genomfört en enkät om hur företag använder sig av e-postkommunikation i sin verksamhet. Enkäten har gjorts på uppdrag av SWEDMA – branschorganisationen för direktmarknadsföring.

Resultatet av undersökningen är nu sammanställt och presenteras i en förklarande rapport. I en kommentar  till resultatet säger SWEDMAs vd Tore Thallaug bland annat att undersökningen pekar på det man fått signaler om från sina medlemmar:

– Det är väldigt tillfredsställande att undersökningen pekar på det som vi hela tiden trott, att professionella användare av e-postkanalen ökar sin investering i den. E-posten har en viktig och bred funktion för näringsliv, konsumenter och samhälle, och är en av vår tids mest effektiva mediakanaler.

Resultatet av undersökningen finns tillgängligt som pdf och kan bland annat laddas mer via SWEDMAs hemsida. Dokumentet bifogas även här via länk.

För mer information, kontakta:

Tore Thallaug, vd SWEDMA, tore.thallaug@swedma.se, 08 53 48 02 62

Sedan 1968 är SWEDMA bransch- och intresseorganisationen för dig som arbetar med direkt eller interaktiv marknadsföring. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och jobbar med påverkansarbete och god sed för branschen. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direktmarknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Mer information om SWEDMA finns på swedma.se och om Guldnyckeln på guldnyckeln.se.