Sveriges Byggindustrier

Investeringar i infrastruktur ger ekonomisk tillväxt - men Sverige halkar efter

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 09:39 CEST

Ny rapport från Sveriges Byggindustrier:

Investeringar i vägar och järnvägar har en tydlig och starkt positiv effekt på den långsiktiga tillväxten. Det visar en ny rapport från Sveriges Byggindustrier, BI. Rapporten summerar resultaten från 30 internationella och svenska vetenskapliga studier.

- Investeringar i infrastruktur är mycket viktiga för tillväxten. Sverige satsar dock allt mindre på vägar och järnvägar. Mätt som andel av BNP är infrastrukturinvesteringarna nu de lägsta under efterkrigstiden. Studien visar tydligt att dagens investeringsnivåer är för låga och att de därmed utgör ett hot mot Sveriges långsiktiga tillväxt och välstånd, säger Lars Jagrén, BI:s chefekonom. Vi har helt enkelt inte råd att låta bli att satsa på vägar och järnvägar.

Studien, som utförts av forskare vid konsultföretaget Inregia och KTH, visar att det finns ett vetenskapligt säkerställt samband mellan investeringar i infrastruktur och ekonomisk tillväxt. Ett effektivt transportsystem är nödvändigt för att både produkt- och arbetsmarknader ska fungera effektivt. En infrastrukturinvestering på 1 miljard kronor ökar näringslivets årliga produktion med i genomsnitt 170 miljoner kronor. Dessutom sänks näringslivets kostnader med i genomsnitt 170 miljoner kronor per år.

- De dåliga offentliga finanserna gör att ytterligare besparingar riskerar att drabba investeringarna i de pågående budgetförhandlingarna, kommenterar Peter Stoltz, prognoschef på BI. Det är obegripligt och oroande att regeringen helt verkar ha stängt dörren för alternativa finansierings- och samverkanslösningar (s.k. PPP-projekt). Med alternativ finansiering kan de helt nödvändiga investeringarna genomföras även vid ett ansträngt budgetläge.

En annan viktig slutsats av rapporten är att satsningarna på drift och underhåll av vägarna är på tok för få i Sverige. Vägkvaliteten sjunker samtidigt som trafiken ökar. Detta är delvis en konsekvens av att det svenska vägnätet har byggts ut med endast 7 procent sedan 1960, medan trafiken har ökat med 245 procent. Den viktigaste förklaringen till den försämrade vägkvaliteten är dock alltför låga anslag för drift och underhåll. Enligt beräkningar i rapporten skulle anslagen behöva fördubblas.

För kompletterande information ring gärna Lars Jagrén, tel 08-698 58 62, mobil 0708-33 58 68 eller Peter Stoltz, mobil 0709-25 58 67. Läs hela rapporten på www.bygg.org.