FAO

Investeringar i jordbruket måste öka

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 14:10 CET

Stigande livsmedelspriser kräver snabba strukturella förändringar

Nyckeln till en långsiktigt tryggad livsmedelsförsörjning ligger i ökade investeringar i jordbruket, särskilt i låginkomstländer med ett livsmedelsunderskott, säger FAO:s generaldirektör Jacques Diouf i ett uttalande.

Den snabba ökningen av hunger och undernäring efter livsmedelskrisen 2008 visar på att det nuvarande globala livsmedelsförsörjningssystemet inte är tillräckligt och på det akuta behovet av strukturella förändringar, säger Diouf till ministerforumet om investeringar i jordbruket inom Gulf Cooporation (GCC), som i Abu Dhabi samlat representanter från Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, och värdlandet, Förenade Arabemiraten (UAE).

"Livsmedelspriser och ekonomiska kriser har haft allvarliga konsekvenser för miljontals människor i alla delar av världen”, säger Diouf. De senaste månaderna har internationella priser på de flesta jordbruksvaror ökat, många av dem kraftigt. Kostnaden för import av livsmedel i världen kan komma att passera en biljon dollar under 2010, en nivå som inte upplevts sedan livsmedelspriserna toppade på rekordnivåer under 2008.

"Dessa trender – säger Diouf - kan få allvarliga konsekvenser för länder som Gulfstaterna, som är beroende av kommersiell import för att täcka en stor del av sitt konsumtionsbehov av livsmedel.”

I Mellanöstern och Nordafrika uppskattas antalet hungriga och undernärda människor för närvarande vara 37 miljoner, vilket är nästan tio procent av regionens befolkning.

Strukturella förändringar är ett måste

Strukturella förändringar kan hjälpa till att trygga livsmedelsförsörjningen, säger Diouf. På kort sikt innebär det att skapa riktade sociala skyddsnät och andra skyddsåtgärder samt tillgång till pålitlig och aktuell information om marknaderna för livsmedelsråvaror. Småskaliga jordbrukare måste garanteras tillgång till nödvändiga produktionsmedel och teknik - såsom utsäde av hög kvalitet, växtnäringsämnen, foder och jordbruksredskap och annan utrustning.

På medellång och lång sikt är istället investeringar i jordbruket lösningen. Länder med livsmedelsunderskott måste få tillgång till nödvändiga tekniska och finansiella lösningar och politiska verktyg så att jordbrukssektorernas produktivitet och motståndskraft inför kriser stärks.

Internationellt center för multimediakonferens tillkännagavs

FAO:s generaldirektör och Rashid Ahmed Bin Fahad, Förenta Arabmiratens miljö- och vattenminister, tillkännagav också inrättandet av ”Sheikh Zayed centre”, finansierat av Förenta Arabenmiraten, på FAO:s huvudkontor i Rom. Samtidigt utseddes Sheikha Fatima bint Murbarak, fru till Förenade Arabemiratens grundare Sheikh Zayed, till heders-ambassadör för FAO.

Det nya internationella multimediacentret kommer vara en del av FAO:s huvudkontor i Rom och och bland annat vara en plats för direktsändningar för att fortsätta kampen mot hungern och för att öka kunskapsutbytet och e-lärande i hela organisationen, sade Diouf vid ceremonin.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Food Outlook November 2010

Livsmedelssituationen i världen