Länsstyrelsen i Västernorrland

Investeringsboom i Västernorrland

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 13:21 CEST

21 miljarder i beslutade investeringar i Västernorrland de närmsta åren visar att det råder något av en investeringsboom i länet. Därtill övervägs investeringar för ytterligare drygt 8 miljarder.

– Miljardinvesteringarna visar att länet numera erbjuder ett attraktivt investeringsklimat. Just nu ser vi den största investeringskoncentrationen någonsin. De bidrar till ökad framtidstro och sysselsättning. Att bostadsproduktionen ökar så kraftigt visar att allt fler unga väljer att bosätta sig i länet. Nu måste vi i länet agera för att maximera avkastningen av investeringarna i näringsliv och infrastruktur, säger landshövding Gerhard Larsson, som sammanställt bifogad lista över investeringar.

De stora järnvägsinvesteringarna i Botniabanan och Ådalsbanan står för drygt hälften av de 21 miljarderna. Andra betydande statliga investeringar är säkerhetsfängelset i Härnösand samt ljud- och bildmigreringsverksamheten i Ånge till en kostnad på 500 mkr respektive 75 mkr. Investeringar i vägar och broar uppgår till cirka 440 mkr. En angelägen, ännu inte tidsatt, planerad investering är E4 syd Sundsvall till en uppskattad kostnad på 2 000 mkr.

I näringslivet ses betydande investeringar i länets starka skogsindustri. I Timrå investerar SCA 1 600 mkr i ny sodapanna och turbin vid Östrands massafabrik. Domsjö fabriker investerar 250 mkr i sin anläggning i Örnsköldsvik.

En annan stor näringslivsinvestering som är på gång är Glencores planerade investering i nya ugnar för aluminiumproduktion vid Kubal i Sundsvall till en kostnad på 800 mkr.

Handeln är en annan expansiv sektor. Nyetableringar görs i flertalet av länets kommuner med investeringar i nya lokaler på flera 100 mkr som följd. Mest tydlig är expansionen i Birsta. IKEAs nya varuhus är under slutförande till en kostnad på 150 mkr. Till detta kommer exploateringen av Östra Birsta med handelsytor som på sikt uppgår till 70 000 kvadratmeter.

Bostadsproduktionen ökar också. Under 2006 och 2007 kommer cirka 1000 bostäder att byggas, varav cirka 800 småhus och 200 lägenheter i flerfamiljshus till en total kostnad på cirka 1 500 mkr. Merparten av de nya bostäderna byggs i Sundsvall och Örnsköldsvik.

Kommunernas och landstingets förbättrade ekonomi återspeglas också i ökad investeringsvilja. Investeringar i kraftvärmeverk görs i Sundsvall och Örnsköldsvik, på 850 respektive 700 mkr. Nybyggnad och omfattande upprustningar av skolor görs för drygt 200 mkr. Landstinget investerar för närvarande i sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik på totalt cirka 200 mkr.

Till investeringarna i infrastruktur och anläggningar ovan kommer bland annat industrins betydande investeringar i produktionsutrustningar. Västernorrland ligger i toppskiktet i landet när det gäller investeringar i tillverkningsindustrin.


För ev kommentarer nås landshövdingen via sin sekreterare på tel 0611-34 93 50

För ytterligare information kontakta Hans Wiklund tel 0611-34 93 65