Statistiska centralbyrån, SCB

Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 1:a kvartalet 2012: Hushållen fortsätter investera i fonder

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 09:38 CEST

Under det första kvartalet 2012 fortsatte hushållen förra kvartalets trend med att köpa andelar i svenskregistrerade fonder. Totalt nettoköpte hushållen andelar i fonder för 1,6 miljarder. Det kan jämföras med föregående kvartal då hushållen nettoköpte fondandelar för 1,4 miljarder.

Hushållens fortsatta nettoinflöde i fonder berodde bland annat på ett nettoinflöde i blandfonder på 2,5 miljarder. För räntefonder hade hushållen ett nettoutflöde på 1,0 miljarder. Vid utgången av det första kvartalet i år var hushållens direktägda fondförmögenhet 353 miljarder, vilket kan jämföras med 328 miljarder sista kvartalet 2011. Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade under det första kvartalet med 27 respektive 23 miljarder.

Totala nettosparande negativt

De totala insättningarna i fonder var, trots att hushållen stod för ett nettoinflöde, mindre än uttagen. Under det första kvartalet redovisade fonderna ett nettoutflöde på 0,4 miljarder. Det kan jämföras med föregående kvartal då nettosparandet var 31,9 miljarder.

En bidragande orsak till att fonderna redovisade ett nettoutflöde kan bland annat härledas till sektorn socialförsäkring som stod för ett nettoutflöde på 2,3 miljarder.

Den finansiella företagssektorn hade ett nettosparande på 0,6 miljarder. Det ska tilläggas att till denna sektor räknas exempelvis fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare. Svenska icke finansiella företag köpte för 0,2 miljarder mer än vad de sålde för. Utländska innehavare hade ett negativt nettosparande på 0,3 miljarder.

Aktiefonder redovisade ett nettoinflöde

Aktiefonderna redovisade ett nettoinflöde på totalt 16,6 miljarder. Däremot uppvisade räntefonderna ett nettoutflöde på totalt 24,2 miljarder under det första kvartalet. Blandfonder har köpts för 3,7 miljarder mer än vad som sålts. Fond-i-fonder hade ett nettoinflöde på totalt 2,9 miljarder. Övriga fonder har köpts för 0,7 miljarder mer än det sålts för.

Total fondförmögenhet (mdr SEK)

Den totala fondförmögenheten ökade

Vid utgången av det första kvartalet uppgick den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder till 1644 miljarder. Det är en ökning med 109 miljarder jämfört med det sista kvartalet 2011. Jämfört med motsvarande kvartal 2011 har fondförmögenheten ökat med 13 miljarder.

Fondförmögenheten ökade mest i aktiefonder. Dessa ökade med 101 miljarder, till totalt 891 miljarder. Räntefonder minskade däremot med 24 miljarder till 205 miljarder. Blandfonder ökade med 51 miljarder, medan fond-i-fonder minskade med 22 miljarder. Övriga fonder ökade med 3 miljarder.

Fondförmögenhet, 2012 kv 1 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____333876.aspx

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram, m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-08-17 kl. 09.30.
Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

John Svanäng
Tfn 08-506 948 85
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Jens Viklund
Tfn 08-506 948 82
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.