Statistiska centralbyrån, SCB

Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 3:e kvartalet 2010: Högsta fondvärdet någonsin

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 09:58 CET

Den totala förmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av tredje kvartalet 1 512 miljarder kronor. Det är en ökning med 58 miljarder jämfört med föregående kvartal och med 236 miljarder jämfört med samma kvartal 2009. Ökningen innebär att det tidigare rekordet gällande fondförmögenhetens storlek överträffades. Det tidigare rekordet var från andra kvartalet 2007, alltså innan finanskrisen fick börserna att börja sjunka.

Hushållens direktägda förmögenhet i fonder ökade med närmare 16 miljarder och var vid kvartalets utgång 367 miljarder. Samtidigt ökade hushållens innehav i fondförsäkringar med 16 miljarder till totalt 411 miljarder och innehav i premiepension ökade med 9 miljarder till 297 miljarder.

Fondförsäkring via livförsäkringsbolag och premiepension räknas i statistiken till sektorn finansiella företag som totalt hade en fondförmögenhet på 942 miljarder. De fondinnehav som registreras med finansiella företag som ägare står för över 62 procent av den totala förmögenheten. Hit räknas även innehav via förvaltade depåer, till exempel genom nätmäklare.

Total fondförmögenhet (mdr SEK)

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302872.aspx

Positivt nettosparande

Nettosparandet i svenskregistrerade fonder var positivt under tredje kvartalet 2010, med ett inflöde 6 miljarder högre än utflöde. Kategorin fond-i-fond visade återigen på stora inflöden. Totalt nettosparades nästan 6 miljarder i sådana fonder. Räntefonder hade ett nettoinflöde på nästan 3 miljarder medan aktiefonder nettosåldes för knappt 2 miljarder.

Hushållen sålde fondandelar för 1 miljard mer än man köpte för. Sparandet var högst i fond-i-fond där hushållen hade direktsparande på 2 miljarder. Däremot nettosålde hushållen aktiefonder för närmare 3 miljarder.

Aktiefonderna ökade i värde

Efter uppgångar på börsen under tredje kvartalet så har värdet på aktiefonderna gått upp trots att uttagen var större än insättningarna under kvartalet. Den totala fondförmögenheten i aktiefonder ökade med 42 miljarder under det tredje kvartalet. De svenskregistrerade aktiefonderna hade då en sammanlagd förmögenhet på 860 miljarder kronor. Hushållen hade 72 procent av sitt direktsparande i aktiefonder, som uppgick till ett värde av 265 miljarder.

Fondförmögenhet, 2010 kv 3
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302872.aspx

Definitioner och förklaringar
Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram, m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-02-14 kl. 09.30

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Johannes Holmberg
Tfn 08-506 945 11
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Johanna Ekblom
Tfn 08-506 946 62
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.