Svenska Teknik&Designföretagen

INVESTERINGSSIGNALEN

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 09:39 CEST

Marknaden för teknikkonsult- och arkitektföretagen utvecklas fortsatt bra. Marknaden för industrikonsulterna är mer svårtolkad.

Teknikkonsult- och arkitektföretagens marknadssituation har ytterligare stärkts. Men orderläget för industrikonsultföretagen är inte i takt med tidigare förvänt­ningar. Detta visar Investeringssignalen, som Svensk Teknik och Design presenterade under tisdagen. Prognosen för bygginvesteringarna justeras upp något för 2004 till +1 % varefter de successivt ökar under 2005 och 2006. Ett frågetecken kan samtidigt sättas för uthålligheten i industrins investeringstillväxt i maskiner och utrustning.

Det som framför allt rubbar den tidigare prognosen för bygginvesteringarna är den oväntat kraftiga igångsättningen av flerbostadshus under innevarande år. Arkitektföretagens uppdragsvolym tyder på en trendmässigt ökande investeringsvolym på ca 5-6 % per år. På grund av ovanstående graderar vi upp investeringsprognosen i år och ned under 2005.

Arkitekt- och teknikkonsulternas orderingång mot fastighets- och lokalmarknaden visar även i septembermätningen en glädjande men försiktig ökning. Som vi tidigare angivit kan byggstarten för de större infrastrukturprojekten komma igång först under 2006 och ger då tydligt utslag i investeringsvolymen. Genom det svagare orderläget för industrikonsulterna sätter vi tills vidare ett frågetecken för uthålligheten i industrins investeringsutveckling.

Bygg- och industriinvesteringar 2003 samt prognos till 2006 (fasta priser)

* miljarder kronor
2003

*
2004p

%
2005p

%
2006p

%

Bostäder
53 ( 5 %)
+9
+3
+5

Övriga hus
50 (-8 %)
-8
0- +1
+2

Industribyggnader
11 (-8 %)
0
+4
+2

Infrastruktur och övr. anläggningar
49 ( 0 %)
+2
+4
+6

Bygginvesteringar totalt
163 (-2 %)
1
+2-3
+4

Industrins investeringar i maskiner och utrustning enl. SCB och *STD


45 (-4 %)


+3


+5


*+3

Konsult- och arkitektföretagen börjar åter anställa yngre medarbetare, men i huvudsak - industrikonsulterna undantagna - som ersättning för de allt fler äldre som går i pension. En tidig bedömning är att branschen i år klarar en relativt marknadsanpassad lönerörelse. Trots en än så länge otillfredsställande prisbild, men tack vare ett ökat kapacitetsutnyttjande kan branschen därmed se en välgörande förbättring av lönsamheten framför sig.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Teknik och Design presenterade på tisdagen Investeringssignalen, som i sin helhet finns på www.std.se .

Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industri­konsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industri­investeringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknadsundersökningen genomfördes under september och oktober och bygger på uppgifter från drygt 100 branschföretag med totalt ca 13000 anställda i Sverige. STD ingår i Almega.

För ytterligare information och kommentarer kontakta gärna Svensk Teknik och Design;

Bengt O. Andreasson, tel: 08 - 762 67 02, 070-626 05 81, e-mail: bengt.o.andreasson@std.se

Lise Langseth, tel: 08 – 762 69 07, 070-345 69 07, e-mail: lise.langseth@std.se