Svenska Teknik&Designföretagen

Investeringssignalen; Konsult- och arkitektföretagen toppar i år, men inledningen av 2006 blir fortsatt god

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 09:35 CEST

INVESTERINGSSIGNALEN
Pressmeddelande tisdagen den 18 oktober 2005

Konsult- och arkitektföretagen toppar i år, men inledningen av 2006 blir fortsatt god. Bygg- och industriinvesteringarna kommer att visa goda nivåer även 2006.

Industrikonsultföretagen har expanderat under året. Beläggningen har visserligen sjunkit sedan årets början men är fortfarande bättre än på flera år. Industrins investeringar ökar rekordartat i år och håller fortsatt god nivå 2006. De bygg- och anläggningsorienterade teknikkonsult- och arkitektföretagens marknad är fortsatt god. Bostadsinvesteringarna uppvisar goda tillväxttal även i år och nästa år då också främst infrastruktur- och energirelaterade investeringar ökar kraftigt. Detta visar Investeringssignalen, som Svensk Teknik och Design presenterade på tisdagen.

Industrikonsultföretagen har expanderat under året, men samtidigt har beläggningen minskat från toppläget i början av året. Under 2006 räknar STD med en viss konsolidering och ökat fokus på lönsamhet. Mest positivt utvecklas industrikonsultföretagens uppdrags­volym mot energi/kraft-, metall/maskin- och läkemedels/kemisektorerna. Däremot ser företagen en lägre tillväxt i orderingången från elektronik/telekomindustrin och framför allt från den viktiga fordonsindustrin. Arkitekt- och teknikkonsult­före­tagens orderportfölj fylls fortsatt främst upp av uppdragen från bostads- repektive infra­struk­tur/anläggningsområdet.

Bygg- och industriinvesteringar 2004 samt prognos till 2006 (fasta priser)* miljarder kronor
2004

*
2005(p)

%
2006p

%

Bostäder
64 (16 %)
13
9

Övriga hus
50 (-6 %)
1-2
2

Industribyggnader
9 (-8 %)
-2
-5

Infrastruktur och övr. anläggningar
53 ( 3 %)
3-4
7-8

Bygginvesteringar totalt
176 (5 %)
+5-6
+5-6

Industrins investeringar i maskiner och utrustning enl. SCB och STD(p)

46 (0 %)

+12-14

+3-4Sysselsättningsläget i branschen är relativt gott. Industrikonsultföretagen har under året ökat medarbetarnumerären. Bland teknikkonsult- och arkitektföretagen har genomförda nyanställningar generellt gjorts för att ersätta pensionsavgångar även om flera företag kan visa upp nettonyanställningar. Det höga kapacitetsutnyttjandet bidrar till att en majoritet av företagen dock bedömer att personalstyrkan skulle behöva öka under det närmaste halvåret. Konjunkturutvecklingen under våren blir troligen avgörande för företagens möjligheter att kunna öka kapaciteten.

Investeringssignalen och detta pressmeddelande återfinns på www.std.se .

Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industri­konsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industri­investeringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknadsundersökningen genomfördes underseptemberj ochoktober och bygger på uppgifter från drygt 100 branschföretag med totalt över 12000 anställda i Sverige. STD ingår i Almega.

För ytterligare information och kommentarer kontakta gärna Svensk Teknik och Design;
Bengt O. Andreasson, tel: 08 - 762 67 02, 070-626 05 81, e-mail: bengt.o.andreasson@std.se
Lise Langseth, tel: 08 – 762 69 07, 070-345 69 07, e-mail: lise.langseth@std.se