Svenska Teknik&Designföretagen

Investeringssignalen: Pressmeddelande måndagen den 20 oktober 2003

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 10:39 CEST

· Bygginvesteringarna bottnar först 2005. Husbyggandet försvagas ytterligare.
· Industrins egen-regi utveckling oroande för industrikonsultföretagen.

De samlade bygginvesteringarna faller i år och stabiliseras först 2005. Detta främst pga ett allt mer försvagat husbyggande. Det är dystrare prognoser för kommunala och landstingskommunala finanser och bygginvesteringar, som gör att tidpunkten för återhämtning skjuts upp. I totalbilden väger den svaga utvecklingen i stagnerande Stockholm och i Göteborgsregionen tungt. Bland de tekniska konsultföretagen ser vi osäkerheten sprida sig inom det tunga infrastrukturområdet under det att utvecklingen för övriga anläggningar, energi och miljö är fortsatt relativt stabil.

Industrins investeringar i maskiner och utrustning ökar 2004, men samtidigt fortsätter sannolikt FoU-investeringarna att minska. Industriteknikkonsultföretagen drabbas också av att industrin i kärva tider inte bara minskar utvecklingsaktiviteterna utan också utför en större andel av utvecklingsarbetet i egen-regi. När tillverkningsindustrin väl vänder upp kan dock sysselsättningen i industrikonsultföretagen komma att öka markant igen.

Den sammantagna sysselsättningen bland arkitekt- och teknikkonsultföretagen inom bygg- och anläggningsområdet kommer dock med hänsyn till produktivitet och beläggningspotential inte att öka under de närmaste två åren.

Detta framgår av den "Investeringssignal" , som bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Teknik och Design presenterade på måndagen. Undersökningen återfinns i sin helhet på www.std.se

Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industri investeringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknadsundersökningen genomfördes under september och oktober och bygger på uppgifter från ca 100 branschföretag med totalt ca 14400 anställda i Sverige.


För ytterligare information och kommentarer kontakta gärna Svensk Teknik och Design; Bengt O. Andreasson, tel: 08 - 762 67 02, 070-626 05 81,
e-mail: bengt.o.andreasson@std.se