Socialdepartementet

Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 17:14 CET

- Under flera år har särskilda bostäder för service och omvårdnad för äldre personer avvecklats vilket har lett fram till en bristsituation. Jämfört med år 2001 finns det i dag 18 300 färre platser i särskilt boende. Genom investeringsstödet tänker vi nu vända den trenden, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Regeringen avser att införa ett investeringsstöd till särskilda boenden för äldre för att stimulera ny- och ombyggnader som innebär nytillskott av sådana boenden. Ett sådant stöd måste dock prövas mot EU:s statsstödsregler. Detta innebär att investeringsstödet inte får betalas ut förrän Europeiska kommissionen godkänt stödet. Investeringsstödet har idag anmälts till kommissionen.

I det anmälda utkastet till förordning föreslås att stödet ska lämnas för ny- eller ombyggnader som påbörjas under perioden 1 januari 2007 - 31 december 2011 och färdigställs inom två år från dagen när byggandet började.

Investeringsstödet föreslås uppgå till 500 miljoner för år 2007.

Bidrag föreslås kunna lämnas för nybyggnad med ett belopp om 2 600 kronor respektive för ombyggnad med 2 200 kronor per kvadratmeter bruksarea ovan mark för bostäder. Vidare föreslås att bidrag ska kunna lämnas för högst 35 kvadratmeter per bostadslägenhet och 15 kvadrat­meter per bostadslägenhet när det gäller ut­rymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Investeringsstödet skall handläggas av Boverket och länsstyrelserna. Utbetalning av stödet kommer att ske efter en särskild ansökan hos länsstyrelsen sedan ny- eller ombyggnaden har färdigställts. Stödet kommer att betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen står som fastighetsägare eller tomträttshavare eller, om det är någon annan, den som har angivits som bidragsmottagare.
Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
076-527 25 70
niclas.thorselius@social.ministry.se

Henrik Kjellberg
Politiskt sakkunnig hos Maria Larsson
070-257 67 86