Länsstyrelsen i Uppsala län

Investeringsstöd till sexton nya lägenheter för äldre

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 15:11 CET

Länsstyrelsen har tagit beslut om 1,8 miljoner kronor för byggande av sexton äldrebostäder i Uppsala kommun.

Det är Fastighetsbolaget Löten i Uppsala AB som fått medel för att bygga lägenheter i Uppsala kommun. Lägenheterna, som redan har börjat byggas, ligger i kommundelen Löten, på Ferlinsgatan och beräknas stå färdiga under juli månad nästa år. Byggprojektet är det trettonde som beviljats bidrag efter regeringens införande av stöd till äldrebostäder 2007.

–        Det är glädjande att antalet hyreslägenheter för äldre ökar med ytterligare sexton lägenheter. Nu har 708 lägenheter i länet beviljats stöd med sammanlagt 83,6 miljoner kronor, berättar Tomas Östlund vid länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet.

–        Investeringsbidraget är en del i regeringens satsning på äldreomsorgen. Det råder brist på bostäder för äldre i kommunerna och många äldre har svårt att få ett modernt och anpassat boende.

Bidraget som söks hos länsstyrelsen gäller för lägenheter i s.k. särskilt boende som kräver biståndsprövning eller trygghetsbostäder. Vid ytterligare behov kan länsstyrelsen tilldelas ytterligare medel av Boverket för projekt som påbörjas senast under 2011.

För mer information, kontakta:
Tomas Östlund, handläggare länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet, tfn 018/19 52 42

Med vänlig hälsning Leena Marandi Pressekreterare Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 Uppsala tfn: 018-19 53 09, 070-5922 452

Leena Marandi
Pressofficer
County Administrative Board of Uppsala
+46 18 19 53 09, 70 5922 452