Finansinspektionen

Investerum får varning och straffavgift

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 11:18 CET

Värdepappersbolaget Investerum AB har under en längre tid haft stora brister i sin interna styrning och kontroll. Bristerna är allvarliga och därför delar Finansinspektionen ut en varning och straffavgift på 390 000 kronor.

FI:s undersökning visar att Investerum har haft stora brister i sin verksamhet. Bolaget har haft problem med sin riskhantering och därmed inte haft tillräcklig kontroll över risker i verksamheten. Bolaget har inte heller haft tillräckliga rutiner eller kompetens att kontrollera om man har följt gällande regler på de sätt som krävs.
Investerum har också haft brister i sina interna styrdokument. Flera styrdokument har varit otillräckliga eller felaktiga och i vissa fall har relevanta dokument saknats helt. Sammantaget är bristerna i verksamheten så allvarliga att FI ger Investerum en varning och maximal straffavgift relativt bolagets storlek på 390 000 kronor.

Jonatan Holst
Tf presschef
Tel 08-787 82 90
Mob 070-300 47 32