Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik: Telefonkonferens och presentation av resultatet för första halvåret 2009

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 11:09 CEST

Torsdagen den 23 juli kl 14.00 (CET)
Närvarande: Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef, samt Torun Litzén, Informations- och IR-chef


Investment AB Kinnevik kommer att offentliggöra resultatet för första halvåret 2009, torsdagen den 23 juli cirka kl 08.00 CET.
En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl 14.00 CET.
För att delta i telefonkonferensen vänligen kontakta Johan Andrén på confcall@kinnevik.se eller +46 8 562 000 98. Telefonnumret till telefonkonferensen kommer att erhållas vid registrering.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:
Torun Litzén, Informations- och IR-chefTelefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83


Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Kinnevik förvaltar en värdepappersportfölj fördelad på tre övergripande affärsområden; Onoterade Kärninnehav som består av kartong- och pappersbolaget Korsnäs inklusive aktier i Bergvik Skog, Noterade Kärninnehav som består av Millicom International Cellular, Tele2, Modern Times Group MTG, Metro International och Transcom WorldWide, samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya investeringar i företag i tidiga skeden med betydande tillväxtpotential. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagets styrelser.
Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.