Investmentaktiebolaget Latour

Investment AB Latour köper AVT

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 09:41 CET

Investment AB Latour köper via affärsområde Verkstadsteknik AVT Industriteknik AB. AVT erbjuder nyckelfärdiga produktionslösningar, främst inom området automatiserad montering.

Bolaget har hög kompetens inom flera för automation centrala områden såsom konstruktion av mekanik och el, PLC/PC-programmering, visionsystem, robotprogrammering, montage och idrifttagning, allt under samma tak. Detta har resulterat i en mycket hög träffsäkerhet i projektgenomförande, såväl tekniskt som ekonomiskt. Kunskap utvecklas och erfarenheter behålls inom företaget. Konstruktioner och koncept kan återanvändas. Belöningen visar sig i stor kundtillfredsställelse, kraftig tillväxt och god lönsamhet. Företaget som är beläget i Alingsås omsatte år 2006 50 MSEK och har 44 anställda.

Inom affärsområde Verkstadsteknik finns idag Specma Automation, beläget i Laxå, vars styrka främst finns inom robotbaserade automationslösningar. Tillsammans bildas en unik konstellation med mycket stort automationskunnande. Sammanlagt kommer verksamheten att omsätta 130 MSEK med god lönsamhet.

Övertagandet, som sker omgående, innebär inga omedelbara förändringar för de anställda vare sig i Laxå eller Alingsås.


Göteborg den 9 februari 2007

INVESTMENT AB LATOUR
Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD i Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40, eller Per Englund, chef för affärsområde Verkstadsteknik, tel. 031-89 16 00, alternativt 0705-69 46 60.