Investor AB

INVESTOR 1 KV: SUBSTANSVÄRDET SJÖNK TILL 77 KR/AKTIE

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2003 00:00 CEST

(News agency Direkt) -- Investors substansvärde uppgick till 58.869 miljoner kronor, motsvarande 77 kronor per aktie per den 31 mars.

Det kan jämföras med substansvärdet 62.869 miljoner kronor, eller 82 kronor per aktie, per den 31 december 2002.

Totalavkastningen under kvartalet blev -6 procent, jämfört med 2 procent första kvartalet i fjol.

Investor redovisar ett resultat efter finansiella poster, utan hänsyn till orealiserade värdeförändringar, på 147 miljoner kronor första kvartalet (877). I resultatet ingår realiserade resultat och nedskrivningar om 125 miljoner kronor (556).

Nedskrivningar har netto påverkat resultatet positivt med 168 miljoner kronor (-110).

Nettoresultatet blev 113 miljoner kronor (824).

Investors nettoskuldsättning uppgick till 23 procent av de totala tillgångarna