SamSari AB

Investor och Pia Anderberg huvudägare i SamSari

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 08:51 CEST

Investor AB har tillsammans med Pia Anderberg blivit huvudägare i den Stockholmsbaserade Change Agencyn SamSari AB. I och med förvärvet tillhör SamSari Investors affärsområde Operativa investeringar.

– Det här är det bästa som kan hända SamSari. Vi får en otrolig injektion med en kombination av erfarenhet och kunskap som till fullo kompletterar vårt nuvarande erbjudande. Vi har länge sökt en ny ägare som adderar det vi behöver för att kunna ta en ännu starkare position som den Change Agency man förknippar med framgångsrik implementering av strategier. I Pia Anderberg och Investor är jag övertygad om att vi funnit den långsiktiga och engagerade ägarkonstellation som vi behöver för att ta nästa steg i vår utveckling. Det skall bli mycket spännande att realisera vår egen strategi och bygga vidare på de långa och goda kundrelationer vi har tillsammans, säger Dan Öhlander, VD på SamSari.

Investors och Pia Anderbergs förvärv av SamSari innebär ett stärkt ägande med tydligt långsiktigt fokus. I och med förvärvet tillhör SamSari Investors affärsområde Operativa investeringar, tillsammans med bolag såsom 3 Skandinavien, Mölnlycke Health Care och Gambro. Investors Operativa investeringar är långsiktiga investeringar där Investor är hel- eller delägare. Pia Anderberg, tidigare VD på Investorägda Novare Act, går in som aktiv delägare. Pia har tidigare bland annat varit VD för BTS AB, med ansvar för den europeiska verksamheten och global e-learning, och varit med och startat och drivit ett antal företag inom mentorskap, konsulttjänster och ledarskapsutveckling.

– SamSari har byggt en imponerande kundbas och har en stark struktur och hög kvalitet i sina leveranser inom film, internet och material för workshopar, säger Pia Anderberg. Vår ambition är att bygga ett konsultbolag som skapar maximalt värde i varje kundrelation genom ett utbud som vänder sig mot topp och bredd inom definierade nyckelkompetenser och med tydliga verktyg/metoder. Bolaget skall fokusera på att implementera strategi, vision och värderingar samt bygga team och kunskap. SamSari är en hörnsten i detta för att nå stora målgrupper tillsammans med den nystartade verksamhet som kommer att vända sig mot ledningsgrupper och andra nyckelpersoner.

För mer information och ytterligare kommentarer, kontakta:

Dan Öhlander, VD SamSari 070-420 83 02

Pia Anderberg, ägare SamSari 073-524 23 22

Om SamSari
SamSari är en Change Agency som brinner för att förverkliga och maximera effekten av företags strategier. SamSari specialiserar sig på implementeringsfasen av förändringsprojekt, och hjälper sina kunder att identifiera på vilket sätt de bäst kan förverkliga en identifierad strategi.

Projekten sträcker sig från innovativa och effektiva förändringsprogram riktade mot stora och differentierade målgrupper, till workshops i förändringsstrategi riktade mot ledningsgrupper. Bland
SamSaris kunder finns stora internationella företag och organisationer såsom Ericsson, Inter IKEA Systems, SEB och Volvo.