Investor AB

INVESTOR OCH WALLENBERGSTIFTELSERNA HAR INGÅTT AVTAL OM SAMVERKAN AVSEENDE SCANIA. AKTIEMARKNADSNÄMNDEN HAR BEVILJAT UNDANTAG FRÅN BUDPLIKT.

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 15:27 CET

Investor och Wallenbergstiftelserna har idag ingått ett samverkansavtal gällande sina respektive innehav i Scania. Det gemensamma innehavet uppgår till 30,6 procent av rösterna och 16,8 procent av kapitalet. Motivet till samverkan är att Investor och Wallenbergstiftelserna vill inta en tydligare roll i de pågående diskussionerna kring Scanias framtid, med ambitionen att finna en industriellt bra lösning för Scania och Scanias samtliga aktieägare.

Aktiemarknadsnämnden har lämnat undantag från budplikt då Investors och Wallenbergstiftelsernas samverkan inte innebär att något kontrollägarskifte sker i Scania. Avsikten med budpliktsreglerna är att skydda minoritetsaktieägare vid ett s.k. kontrollägarskifte. Volkswagen AG innehar idag 34 procent av rösterna i Scania. Volkswagen är därmed kontrollerande aktieägare enligt definitionen i de svenska budpliktsreglerna. Därtill innehar Volkswagen enligt uppgift cirka 20 procent av aktierna i MAN AG som i sin tur innehar cirka 14 procent av rösterna i Scania.

Det beviljade undantaget från budpliktsreglerna är villkorat av att Investors och Wallenbergstiftelsernas sammanlagda innehav inte överstiger Volkswagens eller annan kontrollaktieägares röstetal.

”Genom ett samverkansavtal med Wallenbergstiftelserna får vi en tydlig roll i arbetet med att hitta en industriellt bra väg framåt för Scania. Det är också bra att marknaden genom beslutet av Aktiemarknadsnämnden fått ett klargörande i budpliktsfrågan”, säger Börje Ekholm, VD i Investor.

”Wallenbergstiftelserna och Investor är måna om självständigheten i sina respektive förvaltningsorganisationer. Dock är stiftelserna öppna för att i vissa situationer samverka med Investor eller andra för att kunna utöva ett gemensamt ägarinflytande”, säger Peter Wallenberg Jr i en kommentar från Wallenbergstiftelserna.

* Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31


Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com

Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att skapa långsiktigt god avkastning genom att investera i företag med attraktiv värdepotential och använda vår erfarenhet, kunskap och vårt nätverk till att göra dem ledande inom sina respektive branscher. Investor är engagerat i ett antal internationella företag såsom Ericsson, SEB och Atlas Copco. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i USA, norra Europa och Asien.