Investor AB

Investor positivt till ABB:s nyemission

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 08:31 CET

Med anledning av dagens tillkännagivande om nyemission i ABB, lämnar
Investors VD och koncernchef Marcus Wallenberg följande kommentar:

"ABB har steg för steg vidtagit åtgärder för att stärka sin
operationella och finansiella position. Den nu föreslagna nyemissionen
är ett viktigt led i det arbetet. Investor, representerande 10 procent
av kapital och röster i ABB, ställer sig därför positivt till den
föreslagna nyemissionen. Slutgiltigt beslut om deltagande i nyemissionen
fattas med beaktande av emissionsvillkoren vid teckningstidpunkten."

För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31