Investor AB

Investors andel av röster och kapital i Scania har förändrats genom förvärv av 820.000 A-aktier samt avyttring av 490.893 B-aktier.

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 14:37 CET

Investors totala innehav i Scania uppgår härmed till 22.006.757 A-aktier. Investors ägarandel beräknat enligt med NBK:s rekommendationer uppgår till 20,01 procent av rösterna och 11,00 procent av aktiekapitalet. Motsvarande ägarandelar per den 30 september 2006 uppgick till 19,3 procent av rösterna och 10,8 procent av aktiekapitalet.

”Vi har ökat vårt ägande i Scania för att markera vår fortsatta tro på bolagets potential och ytterligare understryka vår ambition att hitta bästa industriella lösning för Scania och samtliga dess aktieägare i diskussionerna kring eventuella samgåenden,” säger Börje Ekholm, vd för Investor.

INVESTOR AB


För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31

Oscar Stege Unger, IR-ansvarig: 08-614 20 59, 070-624 20 59


Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com

Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att skapa långsiktigt god avkastning genom att investera i företag med attraktiv värdepotential och använda vår erfarenhet, kunskap och vårt nätverk till att göra dem ledande inom sina respektive branscher. Investor är engagerat i ett antal internationella företag såsom Ericsson, SEB och Atlas Copco. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i USA, norra Europa och Asien.