Investor AB

Investors deltagande i ABB:s nyemission

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 09:33 CET

Investor har tecknat sin pro-rata andel i ABB:s nyemission motsvarande
84.047.411 aktier eller 336 MCHF.

Efter nyemissionen uppgår Investors direkta aktieägande i ABB till
totalt 204.115.142 aktier, motsvarande 10,0 procent av röster och
kapital.

INVESTOR AB

För ytterligare information:
Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31