Skövde kommun

Invigning av Arena Skövde

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:08 CEST

Den 20 september invigs idrotts- och evenemangsdelen av Arena Skövde. Nästa del, som bland annat innehåller ett upplevelsebad och en relaxanläggning, invigs i december 2009. När den delen invigs har Skövde kommun investerat 478 miljoner kr i projektet.

Den 20 september får arenan en helt ny entréhall, en garderob dimensionerad för 2500besökare och rymliga mingelutrymmen. Lokalerna erbjuder utmärkta möjligheter för mässor, utställningar och konferenser. Nybygget omfattar även en balkong/VIP-läktare med möjlighet till servering och konferens.

Arenan är ritad av ChoPP arkitekter som består av Skövdeföretaget CH arkitekteroch Göteborgsföretaget PP arkitekter som samarbetar just för det här projektet. Många av de stora underentreprenörerna finns i Skövde med omnejd.

Arena Skövde har under det senaste året varit en stor arbetsplats som engagerat många människor. På bygget har 120 yrkesarbetare och 15 tjänstemän jobbat och dessutom har drygt 40 konsulter varit engagerade i ritningar med mera.

Hållbart och vackert

Byggnaden håller en hög teknisk standard för att uppnå hållbarhet, funktionalitet och samtidigt ge en arkitektonisk helhet. Även inomhusklimatet håller en hög teknisk standard. Mycket arbete har lagts för att optimera värme, kyla, enegihushållning och komfort. Lokalerna är anpassade till att kunna fungera som mingelytor, utställningsytor, mässyta och konferensytor.

Konst med ljus och vatten

På Egnells torg utanför Arena Skövde står konstutsmyckningen "Crescendo" utformad av konstprofessor Carl Magnus. Konstverket består av två olika enheter. I öster på torget syns en sex meter hög skulptur av rostfri plåt perforerad med cirka 3000 laserskurna former. Inuti skulpturen finns en vattenkanon och ett ljussystem monterade. Allt med tanke på att konstverket ska kunna upplevas oberoende av årstid och tid på dygnet.

På den västra delen av torget finns en cirkelformad virvlande labyrint av sten med en diameter på åtta meter. I dess mitt framträder ett halvklot med en relief i samma mönster som den omgivande stora labyrinten. Runt halvklotet finns det upplysta fontäner.

I Arenans foajé har Göteborgskonstären Christer Lundqvist utfört en 38 meter lång komposition, "Utmed väggen" som består av lackade aluminiumplåtar, utskurna och satta på distans. Kompositionen löper rytmiskt utmed väggen i ett spel mellan monokroma ytor och abstrakta former med figurativa bildelement. I vip-rummet hänger Mari Rantanens färg- och mönsterrika triptyk "Close proximity 1". Berndt Jutemars skulptur "Vitalis" har fått en ny och bättre plats i foajén.

Grön utsmyckning

På området äråtta pelarekarochfyra askar planterade. Längs med gångstråket som binder samman arenan med vägen in mot centrum är16 pelaravenbokar planterade. De är de största träd som planterats av den här sorten i Skövdeoch ger redan nu känslan av en grön allé in mot mötesplatsen Arena Skövde.

Media hälsas välkomna att delta i invigningsprogrammet

Datum: Lördag den 20 september
Tid: Kl. 14.00-14.30 Invigningsceremoni följt av mingel och handbollsmatcher (se bifogat program)
Plats: Arenatorget

Välkommen!

Kontakt Tord Gustafsson Kommunalråd Kommunstyrelsens ordförande 0500-49 81 25 Skicka e-post

Sören Karlström Fritidschef 0500-49 82 10 Skicka e-post

Ingemar Linusson Entreprenadchef 0500-49 81 75 0703-75 03 97 Skicka e-post

Tjänster & Information

Invigningsprogram

Externa länkar

Nya Arena Skövde