Erséus Arkitekter

Invigning av Askims nya församlingshem och askgravlund

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 17:16 CEST

Söndagen den 27 augusti samlades hundratals nyfikna och engagerade människor för att delta i invigningen av Askims nya församlingshem och askgravlund.

Projektet blev utsett till vinnare bland fyra förslag i ett parallellt uppdrag under våren 2013. I förslaget stod Erséus Arkitekter för församlingshemmet och Sweco för askgravlunden. Askims kyrka har i långa tider ensamt tronat på sin klippa och därmed utgjort ett viktigt landmärke. Den dramatiska topografin norr om kyrkan erbjöd goda möjligheter för det nya församlingshemmet att underordna sig kyrkan trots ett omfattande lokalprogram. Byggnaden gestaltas i blickfånget som en låg volym, något vriden ur kyrkans huvudaxel och med en huvudentré direkt från kyrkbacken.

Invändigt ger de tre våningarna en logisk och funktionell disposition av de olika lokalerna. Besökare hittar lätt sin väg i byggnaden på entréplanet och personalen ges en trivsam och avskild arbetsplats en trappa ner. Fasaderna, är klädda med inspiration från kyrkobyggnaden i skiffer och trä, naturliga material som smälter väl in i landskapet. Interiören domineras av trä och är rikligt dagsljusbelyst, vilket skapar trivsel och ger goda möjligheter till utsikt mot naturen.

Erséus Arkitekter har genom framgångar i tävlingar och genomförda prestigeprojekt skaffat sig en plats bland landets mer välrenommerade arkitektkontor. Företaget sysselsätter runt fyrtio personer på kontoren i Göteborg och Stockholm. Vi arbetar i projekt över hela landet och inom de flesta samhällsområden.

Vår affärsidé är:

  • att erbjuda framåtblickande och hållbara helhetslösningar inom arkitektur och stadsbyggnadskonst
  • att med konstnärlig integritet, bred kompetens och stor innovationsförmåga möta kundernas förväntningar i en samarbetsinriktad process, och alltid optimera såväl funktion som form
  • att värna och utveckla kulturarvet
  • att genom korrekta handlingar, hållna leveranstider och kostnadsramar lägga grunden för långsiktiga och seriösa kundrelationer
  • att söka upp, och prioritera, kunder som delar vår syn på arkitekturens betydelse som konstart