Paper Province

Invigning av Bäckhammars Algbruk

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 07:55 CEST

Välkommen på invigning av Bäckhammars Algbruk. En unik anläggning där mikroalger odlas vilka effektivt tar hand om närsalter i brukens avloppsvatten och binder koldioxid ur rökgaserna. Därefter utvinns bioolja, som kan raffineras till exempelvis biodiesel, bioplaster och smörjolja. Spillvärmen nyttjas för att hålla odlingen på lagom temperatur.

Projek­tet leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med hjälp av The Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar samt tolv andra aktörer från näringsliv, akademi och offentlighet.

27 maj 2014, kl: 09:15 – 11:30
Plats: Nordic Paper, Bäckhammars Bruk, Bäckhammar, 681 60 Kristinehamn

Program
09:15 Samling porten, därefter promenad till algodlingen
09:45 Välkommen & information om anläggningen 
10:00 Invigning Bäckhammars Algbruk
10:15 Pressträff
10:15 – 11:30 Guidad rundvandring & utställning

Anmäl dig här, senast den 16 maj.

Medverkande:
Kenneth Johansson, Landshövding Värmland
Carl-Anton Karlsson, Nordic Paper Bäckhammar
Susanne Ekendahl, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Niklas Strömberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Magnus Persson, The Paper Province

Partners: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, The Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar, Nynas, Karlstads universitet, Energikontor Värmland, Head Engineering, Sveriges Lantbruksuniversitet, Perstorp Bioproducts, Chalmers Tekniska Högskola, Simris Alg, Lantmännen Energi, Kristinehamns kommun och Cementa.

Finansiärer: Vinnova, Region Värmland och Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse.


The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.